Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 11 części. Z warunkami postępowania prosimy zapoznać się na stronie portalu SMART PZP.

Archives


Categories