Archives March 2018

Entries

Creation date: 26.03.2018,   Archive date: 26.03.2018

Post-doctoral position in the field of evolved stars

Nicolaus Copernicus Astronomical Center (CAMK) in Warsaw/Toruń, Poland invites applications for a one-year postdoctoral position in … more Post-doctoral position in the field of evolved stars »

Creation date: 23.03.2018,   Archive date: 23.03.2018
Creation date: 22.03.2018,   Archive date: 22.03.2018
Creation date: 14.03.2018,   Archive date: 14.03.2018

Ogłoszenie o przetargu na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych …
more Ogłoszenie o przetargu na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych»

Creation date: 09.03.2018,   Archive date: 09.03.2018

Plan postępowań PZP na 2018 rok

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN podaje do widomości "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w … more Plan postępowań PZP na 2018 rok»

Archives


Categories