small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie dotyczy dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 11 części. Z warunkami postępowania prosimy zapoznać się na stronie portalu SMART PZP.

Archiwa


Kategorie