Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Stworzenie systemu interaktywnej strony internetowej

Stworzenie systemu interaktywnej strony internetowej udostępniającej informacje i wyniki obserwacji astronomicznych w ramach projektu A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids – CepBin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy numer 695099 wraz z przekazaniem praw autorskich do systemu.

 

Zapytanie ofertowe - format pdf

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia - format pdf

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego_Projektowane postanowienia umowy - format pdf

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy - format docx

 

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Klauzula informacyjna RODO - format pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Archives


Categories