Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Wykonanie symulacji termicznej i EMC płytek PCB

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny dot. dostawy przedmiotu zamówienia w postępowaniu: „wykonanie symulacji termicznej i EMC płytek PCB ” zgodnie z założeniami w załączonym dokumencie: „Założenia do oszacowania wartości zamówienia”. Odpowiedź na zapytanie proszę przesłać do dnia 05.10.2020 r. na adres mailowy: lradzikowski@camk.edu.pl

Załączniki:

założenia szacowania (docx)

Klauzula informacyjna RODO (pdf)

Archives


Categories