Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Projekt stanowiska badawczego do pomiarów stałych czasowych fluorescencji materiałów przesuwających długość fali w warunkach kriogenicznych

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny dot. dostawy przedmiotu zamówienia w postępowaniu:

„Przygotowanie projektu stanowiska badawczego do pomiarów w warunkach kriogenicznych stałych czasowych fluorescencji materiałów przesuwających długość fali, wykonanie stanowiska na podstawie projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury niezbędnej do pomiarów testowych związanych z odbiorem urządzenia”

zgodnie z założeniami w załączonym dokumencie: „Założenia do oszacowania wartości zamówienia”.

Odpowiedź na zapytanie proszę przesłać do dnia 16.09.2020 r. na adres mailowy: lradzikowski@camk.edu.pl

 

Załączniki:

założenia szacowania (docx)

Klauzula informacyjna RODO (pdf)

Archives


Categories