Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa komputerów i części komputerowych MAB-251-1/20

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-1/20 na dostawę sprzetu komputerowego. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 28 lutego 2020 r., godzina 09:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  pdf  doc  

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ w zakresie części 1 i 2 z dnia 31.01.2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 31.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ w zakresie części 2 z dnia 10.02.2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 10.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.04.2020 roku

Archives


Categories