Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African Astronomical Observatory

Postępowanie dotyczy Zaprojektowania, dostawy i instalacji systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African Astronomical Observatory (SAAO) dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. Ze szczegółami postępowania prosimy zapoznać się na stronie Smart PZP.

Archives


Categories