Entry content

Creation date: ,   Archive date:

ESO DAY in Poland – ESO's 60th Anniversary

W dniu 24 listopada br. odbędzie się jednodniowa konferencja z okazji 60-lecia utworzenia Europejskiego Obserwatorium Południowego - ESO.

 

Polska przystąpiła do ESO w roku 2015 i stała się piętnastym członkiem tej organizacji. Na sesji Dyrektor Generalny ESO prof. Xavier Barcons zaprezentuje dokonania i perspektywy ESO. Reprezentant Ministerstwa Edukacje i Nauki przedstawi założenia polityki naukowej państwa w odniesieniu do badań astronomicznych. Zaplanowane jest również szereg referatów i krótkich komunikatów polskich astronomów prezentujących znaczące wyniki naukowe jak i udział polskich zespołów w przedsięwzięciach aparaturowych.

 

Konferencja odbędzie w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernia PAN w Warszawie jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych pracą i współpracą z ESO (nie ma opłaty konferencyjnej) . Będzie również możliwy udział zdalny poprzez zoom. Apelujemy jednak o udział bezpośredni w organizowanej sesji. Prosimy o rejestrację na stronie: esoday2022.pl

Archives


Categories