Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Utrzymanie terenów zielonych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi poniżej materiałami zapytania dotyczącego Utrzymania terenów zielonych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18:

 


 

 

 

 

Wyjaśnienie do treści zapytania - format pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

 

Archives


Categories