Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza Kamińskiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN dnia 24 września 2021 roku nadała dr. Tomaszowi Kamińskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. 

 

Materiały dotyczące postępowania habilitacyjnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Archives


Categories