Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie habilitacyjne dr Barbary De Marco

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN dnia 28 maja 2021 roku nadała dr Barbarze De Marco stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. 

 

Materiały dotyczące postępowania habilitacyjnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Archives


Categories