Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.
Zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych  Nr postępowania DSK-251-02/20

Termin składania ofert 21.04.2020 r. godz. 14.00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty DOC  

Formularz cenowy

RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories