Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa miernika długości fali w ramach projektu NCSatKom/Supply of the wavelength meter as part of the project NCSatKom

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d pkt 1 pkt 1 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert 

(eng.)

Projekt umowy

(eng.)

Opis przedmiotu zamowienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

(eng.)

Wzór oferty

(eng.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories