Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Hełmniaka

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Autoreferat kandydata (en)
 4. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Krzysztofa Hełminiaka

 5. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Hełminiaka
  1. 18 lutego 2019 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 9 maja 2019 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 27 maja 2019 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 27 maja 2019 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 13 lipca 2019 r. - wpłynięcie wszystkich recenzji:
  6.  14 sierpnia 2019 r. - zebranie komisji

 

Materiały dotyczące postępowania (habilitacja_Helminiak.zip)


Archives


Categories