Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DSK-251-01/19 na świadczenie usługi sprzedaży biletów lotniczych. Oferty należy składać w formie elektronicznej w terminie do 15 marca 2019 r., godzina 10:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana z dnia 19.02.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana z dnia 04.03.2019 r.

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty

Załącznik 1a do SIWZ - Formularz cenowy oferty

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy - zmiana z dnia 19.02.2019 r.

 

 

Klucz publiczny

wyjaśnienia SIWZ - 19.02.2019 r.

wyjaśnienia SIWZ - 04.03.2019 r.

identyfikator postępowania w mini Portalu 6c0be28c-e587-43ad-acf4-eaa1a26fefb4

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Archives


Categories