Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN (nr DAS-251-6/18)

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-6/18 na dostawę sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 19 kwietnia 2018 r., godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ


Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 23 kwietnia 2018 r. godz. 12.30 i terminu otwarcia ofert na 23 kwietnia 2018 r. godz.13.00

Archives


Categories