Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg na dostawę elementów klastra komputerowego

CAMK/DAS-251-4/17        

Warszawa, 20 września 2017 r.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów klastra komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat)
w terminie do 25 października 2017r., godzina 12:30.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Dzienniku Urzędowym UE
  2. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
  4. Załącznik A do SIWZ
  5. Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc
  6. Załącznik C do SIWZ - JEDZ (xml) (pdf) (link do serwisu ESPD
  7. Załącznik D do SIWZ
  8. Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc
  9. Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc
  10. Załącznik G do SIWZ

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie 1: Półka Dyskowa
Dotyczy Zadanie 3.3 , str. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia , Półka dyskowa
Zamawiający wymaga półki dyskowej nie większej niż 4U i o pojemności nie mniejszej
niż 60 szt. kieszeni na dyski 3,5”. (wiersz pierwszy tabeli 3.3, str. 8 OPZ).


Czy Zamawiający uzna w tym punkcie jako równoważne zaoferowanie półki
dyskowej  o  wysokości  5U  i  pojemności  70  szt.  kieszeni  na  dyski  3,5”  przy
zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji?

 

Odpowiedź:

Nie.

Archives


Categories