Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Narloch

 

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 3 marca (piątek) 2017 r. o godz 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Weroniki Ewy Narloch Tytuł rozprawy: Astrometria wybranych gromad kulistych

 

Promotor: prof. dr hab. Michał Różyczka, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Promotor pomocniczy: dr Radosław Poleski,   The Ohio State University w Columbus         
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Stępień, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
  prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Streszczenie

Rezenzja 1

Rezenzja 2

Pełna treść zawiadomienia w formacie pdf

 

Archives


Categories