Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

DAS-251-1/16

 Warszawa, 19 lutego 2016 r.

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (90%) oraz średni okres gwarancyjny (10%) zgodnie z SIWZ:

 

Zadanie 1:

Dostawa sprzętu komputerowego – serwer z akcesoriami
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy EuroUTF, ul. Kolorowa 26 lok. 35, 20-802 Lublin na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Odrzucono ofertę firmy RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1.


Zadanie 2:

Dostawa sprzętu komputerowego – desktop i laptop

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119  Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 2.

 

Zadanie 3:

Dostawa sprzętu komputerowego – desktopy – najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie  punktacja zgodna z w/w kryterium): 
1) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119  Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 26 lutego 2016 r.

 

 

Archives


Categories