Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Komunikat w sprawie ponownej oceny ofert w postępowaniu DAS-251-1/16

W związku z uznaniem za zasadny wniosku firmy EuroUTF o zastosowanie treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp złożonego w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, że przystępuje do ponownej oceny ofert w zadaniu 1 postępowania DAS-251-1/16 na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego PAN, zgodnie z zapisami art. 181 ust. 2 ustawy Pzp.

Archives


Categories