Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zaproszenie do składania ofert na dostawę prenumeraty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2016 dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w bibliotece, w terminie do 10 grudnia 2015r., godzina 12:50.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Archives


Categories