Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: notebook - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RCS Systemy Komputerowe 2 Sp.J., Wieniawskiego 64, 31-436 Kraków.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (86,9%)
2) Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa (92,1%)
3) RCS Systemy Komputerowe 2 Sp.J., Wieniawskiego 64, 31-436 Kraków (100,0%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
- SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa
- „Syriana” Joanna Fisher, Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: notebooki i akcesoria - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1,  03-715 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (89,6%)
2) Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1,  03-715 Warszawa (100,0%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
- „Syriana” Joanna Fisher, Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk
-  SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa
-  ZPiZI UNIPOL SERWIK D.K., ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa
-  ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego: komputery i akcesoria – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1)     ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (100,0%)
Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
-  Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa
-  ZPiZI UNIPOL SERWIK D.K., ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa
-   PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego: komputer stacjonarny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (100,0%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (92,9%)
Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono oferty firm:
-  ZPiZI UNIPOL SERWIK D.K., ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa
-  Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego: komputer stacjonarny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) Nicat Com Sp. z o.o., Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa (100,00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (86,5%)
3) ZyCOM Polska Sp. z o.o., Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (84,5%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL SERWIK D.K., ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Archives


Categories