Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Warsztaty na temat usług AstroGrid-PL

W dniu 25 lutego 2015 roku w godzinach 11:00 - 17:00 w Warszawie, w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, odbędą się warsztaty poświęcone dedykowanym usługom gridowym tworzonym dla polskiego środowiska astronomicznego w ramach gridu dziedzinowego AstroGrid-PL realizowanego w projekcie PLGrid Plus. 
W czasie warsztatów będą przedstawione usługi AstroGrid-PL oraz praktyczne informacje na temat korzystania z polskiej infrastruktury gridowej PL-Grid. Główną częścią warsztatów będą zajęcia praktyczne. Zostaną przedstawione następujące usługi: 
* Astro-data – zarządzanie zbiorami danych z obserwacji lub symulacji numerycznych,
* Polskie Wirtualne Obserwatorium – publikacja oraz dostęp do polskich zasobów danych astronomicznych (np. zeskanowane archiwa klisz fotograficznych),
* Astro-pipelines – środowisko do automatyzacji zadań złożonych (workflows),
* InSilicoLab for Astrophysics – zintegrowane środowisko astrofizycznych symulacji płynowych.

Więcej na temat usług AstroGrid-PL można dowiedzieć się na portalu https://astrogrid-pl.org/. Chcielibyśmy aby portal ten wspierał integrację całego, polskiego środowiska astronomicznego dlatego oprócz usług gridowych oferujemy dodatkowe funkcjonalności jak np. forum - zachęcamy do odwiedzin!

Niniejszy email jest również dostępny jako wątek na forum:
https://astrogrid-pl.org/forum/-/message_boards/message/16076?_19_threadView=combination


Niestety nie możemy zapewnić pełnej refundacji kosztów podróży i pobytu. Część kosztów pobytu dla uczestników warsztatów może będzie refundowana. Wysokość refundacji będzie zależna od liczby uczestników oraz finansowego wsparcia CAMK. Szczegóły ogłosimy po zamknięciu rejestracji.

Warsztaty będą transmitowane do innych ośrodków astronomicznych z wykorzystaniem serwisu Wideokonferencyjnego AstriGrid-PL i łaczy usługi PLATON. Można będzie zatem uczestniczyć w warsztatach zdalnie. Preferujemy jednak uczestnictwo na miejscu w CAMK, z uwagi na bezpośrednią interakcję ze słuchaczami w trakcie prezentacji i nauki korzystania z dostepnych serwisów.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wysłanie do 06.02.2015 na adres astrogrid-pl@astrogrid-pl.org zgłoszenia, z następującymi informacjami:
* Imię i nazwisko.
* Nazwa ośrodka astronomicznego.
* Zainteresowanie jakimi usługami?
* Czy potrzebne będzie częściowe dofinansowanie?

Zespół AstroGrid-PL

Archives


Categories