Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: desktopy i laptopy - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.    SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (100,00%)

 

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: zestawy i serwery - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-948 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.    PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-948 Warszawa (100,00%)

2.    SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (94,66%)

 

Zadanie 3: Dostawa sprzętu multimedialnego: terminale wideokonferencyjne - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NETIX Skrzypczyński, Krzysztofowicz Sp. J., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.    NETIX Skrzypczyński, Krzysztofowicz Sp. J., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa (100,00%)

2.    AV.NET Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 104/38, 04-118 Warszawa (74,54%)

 

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego: serwery - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.    SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (100,00%)

 

Zadanie 5: Dostawa sprzętu multimedialnego: terminale wideokonferencyjne - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NETIX Skrzypczyński, Krzysztofowicz Sp. J., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.    NETIX Skrzypczyński, Krzysztofowicz Sp. J., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa (100,00%)

2.    AV.NET Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 104/38, 04-118 Warszawa (81,57%)


Archives


Categories