Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: switch KVM - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. AJM Sp. z o.o., ul. Dalanowska 29, 03-566 Warszawa (32,42%)
  2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100,00%)
  3. SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (95,25%)

 

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: komputer przenośny (notebook) - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok. 7, 50-541 Wrocław (98,27%)
  2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (96,50%)
  3. SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (100,00%)

 

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100,00%)
  2. SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa (92,73%)


Archives


Categories