Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Konferencja Współpraca nauki z przemysłem - projekt Cherenkov Telescope Array


 

 

Polskie Konsorcjum Projektu CTA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

zapraszają przedsiębiorców z branży: automatyka, elektronika, IT , mechanika, mechatronika, optyka, na bezpłatną konferencję pt. „Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array"

w dniu 8 maja2012 r., w Warszawie.

 

Informacje o projekcie CTA:

W ramach międzynarodowego projektu badawczego, Polska bierze udział w przygotowaniu budowy obserwatorium astronomicznego „Cherenkov Telescope Array” (CTA). W skład Polskiego Konsorcjum Projektu CTA wchodzi 9 instytucji naukowych,  uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk. W obecnej fazie projektu Polska jest jednym z głównych partnerów współpracy  angażującej 25 państw, a projekt w całości wyceniany jest na 200 milionów Euro.

 

Cel konferencji:

- prezentacja zakresu prac polskich zespołów CTA oraz potrzeb technicznych projektu

- prezentacja oferty oraz możliwości firm

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów firm przemysłowych z zespołami CTA

- zwiększenie szans na sukces polskich firm przez wczesne przygotowanie do ewentualnego współzawodnictwa o najciekawsze kontrakty
- pomoc w przygotowaniach firm do krajowych i europejskich przetargów na realizacje części planowanej infrastruktury badawczej

 

Zasady uczestnictwa:

- rejestracja na stronie http://obserwatorium-cta.pl/konferencja/rejestracja

- udział w konferencji jest bezpłatny

- możliwość wygłoszenia 10-15 minutowej prezentacji

 

Kontakt: 

Michał Karczewski, konferencja@obserwatorium-cta.pl, tel. 504 208 109

 

Miejsce:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa, Polska

 

Dodatkowe informacje:

- informacje o konferencji: www.obserwatorium-cta.pl/konferencja

-informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.pl

Archives


Categories