Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 13 kwietnia 2012, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

 


 

Pytania i odpowiedzi:

 

A. dotyczą zadania nr 1.

 

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania dwóch przełączników 16 portowych zestakowanych?
Odp.: NIE, wszystkie 32 porty muszą być w jednej obudowie.

2. Czy Zamawiający wymaga by na przełączniku pracował więcej niż jeden użytkownik w jednym czasie?
Odp.: NIE.

3. Czy zamawiający wymaga by moduł dostępu poprzez ethernet (IP) był integralną częścią urządzenia?
Odp.: TAK, może być jako dodatkowy moduł montowany wewnątrz urządzenia.

 

B. dotyczą zadania nr 3. pkt 10 i 24.

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego napędu optycznego w zadaniu trzecim

punkt 10 oraz 24?

Odp.: TAK.

Archives


Categories