Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg nieograniczony na rezerwacje biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 13 kwietnia 2012, godzina 11:45. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1A do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. - Załącznik pdf

Odpowiedź 1. - Załącznik pdf

Archives


Categories