small pl CAMK logo

Uchwały Rady Naukowej

2024

Uchwała nr 16/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła uzasadnienie wniosku o przyznanie dr hab. Monice Mościbrodzkiej Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

 

Uchwała nr 15/2024 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sachu Sanjayanowi, Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany składu komisji doktorskiej, wybierając na recenzenta dr. hab. Grzegorza Kopackiego po rezygnacji dr. Anthon'ego Lynas-Gray'a.

 

Uchwała nr 14/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Theo Hugues stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 13/2024 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sachu Sanjayanowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Marek Sarna (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Hełminiak (sekretarz), dr hab. Tomasz Kamiński, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr Anthony Lynas-Gray (recenzent), dr hab. Paweł Pietrukowicz (recenzent), dr Veronika Schaffenroth (recenzentka).

 

Uchwała nr 12/2024 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sachu Sanjayanowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr. hab. Andrzeja Barana.

 

Uchwała nr 11/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Tathagata Saha stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 10/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN wprowadziła zmiany w Regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych w CAMK PAN.

 

Uchwała nr 9/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN wprowadziła zmianę w Programie Kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet.

 

Uchwała nr 8/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi na rok 2024.

 

Uchwała nr 7/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN postanowiła dopuścić mgr. Theo Hugues do publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Search for Dark Matter with Liquid Argon Detectors”.

 

Uchwała nr 6/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła sprawozdanie z działalności naukowej CAMK PAN za rok 2023.

 

Uchwała nr 5/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Paulinie Sowickiej stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 4/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła obronę rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sowickiej pt. „Excitation of pulsation in hot pre-white dwarf stars from an observational point of view”.

 

Uchwała nr 3/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN wprowadziła zmiany w Regulaminie oceny pracowników naukowych CAMK PAN.

 

Uchwała nr 2/2024 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ruchi Mishra, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. Jonathan Ferreira (recenzent), prof. dr hab. Mirosław Giersz (sekretarz), dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (przewodnicząca), prof. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki (recenzent), dr hab. Alex Markowitz, prof. dr hab. Paweł Moskalik, dr hab. Monika Mościbrodzka (recenzentka).

 

Uchwała nr 1/2024 – Rada Naukowa CAMK PAN postanowiła dopuścić mgr. Tathagatę Sahę do publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt. „Morphology of Circumnuclear Accreting Gas in Active Galactic Nuclei”.

 

 

 

2023

Uchwała nr 56/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Theo Hugues, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. Tomasz Bulik (przewodniczący), prof. Cécile Jollet (recenzentka), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), dr Claudia Nones, dr hab. Kazuki Sakurai (recenzent), prof. Alessandra Tonazzo, dr hab. Jacek Zejma (recenzent).

 

Uchwała nr 55/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Chandrze Shekharowi Sarafowi stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 54/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tathagata Saha, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Jarosław Dyks (przewodniczący), dr hab. Tomasz Kamiński, dr hab. Rodolfo Smiljanic (sekretarz), prof. Marko Stalevski (recenzent), dr Jiri Svoboda (recenzent), prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Zdziarski.

 

Uchwała nr 53/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Chandrę Shekhara Sarafa do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 52/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN uznała osiągnięcie naukowe dr hab. Moniki Mościbrodzkiej zatytułowane „Numeryczne modele transferu spolaryzowanego promieniowania w Ogólnej Teorii Względności” za wyróżniające się.

 

Uchwała nr 51/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr Monice Mościbrodzkiej stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 50/2023 – W przewodzie doktorskim mgr Pauliny Sowickiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała:

  • komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący), prof. dr hab. Gerald Handler (promotor), dr hab. Jerzy Krzesiński (recenzent), dr Judith L. Provencal (recenzentka), prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. dr hab. Agnieszka Pollo, prof. dr hab. Piotr Życki;
  • komisję egzaminacyjną z astrofizyki w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Pollo (przewodnicząca), prof. dr hab. Gerald Handler (promotor), prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. dr hab. Piotr Życki;
  • komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Pollo (przewodnicząca), prof. dr hab. Gerald Handler, mgr Małgorzata Filec;
  • komisję egzaminacyjną z filozofii w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Pollo (przewodnicząca), prof. dr hab. Gerald Handler, prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka.

Rada Naukowa CAMK PAN przekazuje komisji doktorskiej uprawnienie do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sowickiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 49/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w „Regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych w CAMK PAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 48a/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła sposób podziału zysku CAMK za rok 2022.

 

Uchwała nr 48/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Aleksandrze Olejak stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. W dodatkowym głosowaniu, Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską dr Aleksandry Olejak za wyróżniającą się.

 

Uchwała nr 47/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Aleksandrę Olejak do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 46/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN powołała Komisję ds. oceny pracowników naukowych w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. dr hab. Andrzej Pigulski, prof. dr hab. Michał Tomczak, prof. dr hab. Andrzej Udalski, prof. dr hab. Stanisław Zoła.

 

Uchwała nr 45/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Saikrubie Krishnan stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 44/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Mohammadowi Hassanowi Naddafowi stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 43/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Agostino Leveque stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 42/2023 – W przewodzie doktorskim mgr Pauliny Sowickiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr. hab. Jerzego Krzesińskiego oraz dr Judith L. Provencal.

 

Uchwała nr 41/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sowickiej na „Excitation of pulsation in hot pre-white dwarf stars from an observational point of view”.

 

Uchwała nr 40/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła „Regulamin Rady Naukowej CAMK PAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 39/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN poparła następujące kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej: prof. dr hab. Agnieszka Pollo, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak.

 

Uchwała nr 38/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN powołała Komisję ds. konkursów na stanowiska naukowe w składzie: dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, dr hab. Marcin Kuźniak, prof. dr hab. Ewa Łokas, dr hab. Alex Markowitz, prof. dr hab. Paweł Moskalik.

 

Uchwała nr 37/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w „Regulaminie oceny pracowników naukowych CAMK PAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 36/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w „Regulaminie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w CAMK PAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany te obowiązywać będą od 1 października 2023 r.

 

Uchwała nr 35/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w „Trybie i zasadach przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w CAMK PAN” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W szczególności Rada zmieniła nazwę tego dokumentu na „Regulamin postępowań o nadanie stopnia doktora w CAMK PAN”.

 

Uchwała nr 34/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Mościbrodzkiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję habilitacyjną w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Chyży (recenzent), prof. dr hab. Michał Jaroszyński (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki (recenzent), dr hab. Katarzyna Małek (recenzent), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), prof. dr hab. Marek Sikora, prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz (przewodnicząca).

 

Uchwała nr 33/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Mohamada Naddafa do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 32/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN określiła warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.

 

Uchwała nr 31/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Agostino Leveque do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 30/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Saikrubę Krishnan do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 29/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Chandrze Shekharowi Sarafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w składzie: prof. dr hab. Ryszard Szczerba (przewodniczący), mgr Małgorzata Filec, prof. dr hab. Ewa Łokas.

 

Uchwała nr 28/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Chandrze Shekharowi Sarafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ryszard Szczerba (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Biesiada (recenzent), dr hab. Maciej Bilicki (recenzent), dr Radosław Stompor (recenzent), dr. hab. Rodolfo Smiljanic (sekretarz), prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. dr hab. Andrzej Sołtan.

 

Uchwała nr 27/2023 – W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Olejak, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Gerald Handler (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Biesiada (recenzent), prof. Anastasios Fragkos (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Królak (recenzent), prof. dr hab. Paweł Moskalik (sekretarz), dr. hab. Tomasz Kamiński, prof. dr. hab. Grzegorz Pietrzyński.

 

Uchwała nr 26/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN zwróciła się do Dyrektora i Rady NCN z apelem o wypracowanie realistycznych mechanizmów finansowania publikacji w otwartym dostępie (OA) lub zasad uznawania publikacji za zgodnych z OA.

 

Uchwała nr 25/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej i Regulaminie Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

Uchwała nr 24/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN zdecydowanie poparła kandydaturę dr. Lorenzo Gavassino do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

 

Uchwała nr 23/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Monice Mościbrodzkiej.

 

Uchwała nr 22/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Lami Suleiman stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 21/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN powołała dr. hab. Marcina Kuźniaka w skład komisji ds. nagród.

 

Uchwała nr 20/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN powołała prof. dr. hab. Tomasza Bulika w skład komisji ds. ochrony własności intelektualnej.

 

Uchwała nr 19/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN powołała dr hab. Agnieszkę Kryszczyńską w skład komisji ds. konkursów na stanowiska naukowe w CAMK.

 

Uchwała nr 18/2023 – W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Saikrubie Krishnan, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Janiuk (przewodnicząca), mgr Małgorzata Filec, dr hab. Krzysztof Nalewajko.

 

Uchwała nr 17/2023 – W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Saikrubie Krishnan, Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany składu komisji doktorskiej, odwołujac prof. dr. hab. Włodzimierza Kluzniaka i powołujac prof. dr hab. Agnieszkę Pollo.

 

Uchwała nr 16/2023 – W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Mohamadowi Naddafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w składzie: dr hab. Agnieszka Kryszczynska (przewodnicząca), mgr Małgorzata Filec, dr hab. Brynmor Haskell.

 

Uchwała nr 15/2023 – W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Mohamadowi Naddafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Agnieszka Kryszczynska (przewodnicząca), dr hab. Krzysztof Hełminiak (sekretarz), prof. Doron Chelouche (recenzent), prof. Keith Horne (recenzent), dr hab. Marek Nikołajuk (recenzent), dr hab. Brynmor Haskell, dr hab. Alex Markowitz.

 

Uchwała nr 14/2023 – W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Mohamadowi Naddafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotorkę prof. dr hab. Bożenę Czerny.

 

Uchwała nr 13/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Lami Suleiman do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 12/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Agostino Leveque powołała komisję egzaminacyjną z języka angielskiego w składzie: mgr Małgorzata Filec, dr hab. Rodolfo Smiljanic, prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący).

 

Uchwała nr 11/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała komisję ds. nagród w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Brynmor Haskell, dr hab. Tomasz Kamiński, dr hab. Alex Markowitz, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr hab. Krzysztof Nalewajko.

 

Uchwała nr 10/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyznała Medal CAMK prof. dr. hab. Markowi Sarnie za jego kluczowy wkład w polski udział w projekcie SALT.

 

Uchwała nr 9/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Plan Równości Płci na lata 2023 – 2026. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 8/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi na rok 2023. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 7/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2022.

 

Uchwała nr 6/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła raport komisji ds. ewaluacji „Analiza wyników oceny CAMK PAN w ramach kompleksowej ewaluacji instytucji naukowych za okres 2017-2021”. Raport wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 5/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała prof. dr. hab. Piotra Życkiego pełnomocnikiem reprezentującym CAMK PAN w umowach z jego dyrektorem lub w sporze z nim.

 

Uchwała nr 4/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała dr hab. Radosława Smolca kierownikiem studiów doktoranckich.

 

Uchwała nr 3/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała komisję ds. weryfikacji efektow uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w składzie: dr hab. Radosław Smolec, prof. dr hab. Andrzej Sołtan, prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący).

 

Uchwała nr 2/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała dr. hab. Tomasza Kamińskiego zastępcą przewodniczącego Rady, a dr. hab. Krzysztofa Nalewajkę sekretarzem Rady.

 

Uchwała nr 1/2023 – Rada Naukowa CAMK PAN wybrała prof. dr. hab. Piotra Życkiego przewodniczącym Rady.

 

 

 

2022

Uchwała nr 62/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN pozytywnie zaopiniowała zamiar dyrektora wprowadzenia zmiany w sposobie obliczania punktów premiowych pracowników naukowych.

 

Uchwała nr 61/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Saikrubie Krishnan, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr hab. Alexa Markowitza. Rada Naukowa powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Janiuk (przewodnicząca), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), prof. Matteo Guainazzi (recenzent), prof. dr hab. Szymon Kozłowski (recenzent), prof. Stefan Gillesen (recenzent), prof. dr hab. Marek Sikora, prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak.

 

Uchwała nr 60/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. José Ortuño-Macíasowi stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 59/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Lami Suleiman, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Krzysztof Nalewajko (przewodniczący), dr hab. Jarosław Dyks (sekretarz), dr hab. Dorota Rosińska (recenzent), dr. Giusepina Fiorella Burgio (recenzent), prof. Elias Khan (recenzent), prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. dr hab. Mirosław Giersz.

 

Uchwała nr 58/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Agostino Leveque, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora prof. dr hab. Mirosława Giersza. Rada Naukowa powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący), dr hab. Rodolfo Smiljanic (sekretarz), prof. Roberto Capuzza Dolcetta (recenzent), prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (recenzent), dr Anna Lisa Varri (recenzent), prof. dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Marek Sarna.

 

Uchwała nr 57/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Jose Ortuno-Maciasa do obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 56/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską dr. Piotra Wielgórskiego za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 55/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Piotrowi Wielgórskiemu stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 54/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wielgórskiego.

 

Uchwała nr 53/2022 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wielgórskiego przyjęła rozprawę doktorską mgr. Piotra Wielgórskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 52/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Marzenie Śniegowskiej stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 51/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o nagrodę roczną dla Dyrektora CAMK, prof. dr hab. Piotra Życkiego. Rada Naukowa opowiedziała się za przyznaniem nagrody w wysokości trzykrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Uchwała nr 50/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób podziału zysku CAMK za rok 2021.

 

Uchwała nr 49/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Ziji Cui stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 48/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN zaopiniowała pozytywnie zamiar Dyrektora CAMK zatrudnienia prof. dr hab. Agaty Różańskiej na stanowisku zastępcy Dyrektora CAMK ds. naukowych.

 

Uchwała nr 47/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję ds. ewaluacji w składzie: prof. dr hab. Mirosław Giersz, prof. dr hab. Ryszard Szczerba, prof. dr hab. Piotr Życki.

 

Uchwała nr 46/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Zijię Cui do obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 45/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Marzenę Śniegowską do obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 44/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Ankanowi Sur stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 43/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską dr. Lorenzo Gavassino za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 42/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Lorenzo Gavassino stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 41/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN zgłosiła kandydaturę dr. Sebastiana Trojanowskiego do Nagrody Naukowej Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 40/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Ankana Sur do obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 39/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Zijia Cui, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Michał Różyczka (przewodniczący), prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (sekretarz), prof. dr hab. Michał Hanasz (recenzent), dr. Rosemary Mardling (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (recenzent), dr hab. Krzysztof Hełminiak, prof. dr hab. Stanisław Zoła.

 

Uchwała nr 38/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła postępowanie o nadanie stopnia doktora mgr Zijia Cui, powołując na promotora prof. dr. hab. Ewę Szuszkiewicz.

 

Uchwała nr 37/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. José Ortuño-Macías, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Agata Różańska (przewodnicząca), dr hab. Jarosław Dyks (sekretarz), prof. dr hab. Michał Hanasz (recenzent), prof. dr hab. Jacek Niemiec (recenzent), dr hab. Łukarz Stawarz (recenzent), prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik, prof. dr hab. Andrzej Zdziarski.

 

Uchwała nr 36/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. José Ortuño-Macías, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr. hab. Krzysztofa Nalewajko.

 

Uchwała nr 34/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Davidowi Abarca stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 33/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Davida Abarca.

 

Uchwała nr 32/2022 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Davida Abarca przyjęła rozprawę doktorską mgr. Davida Abarca i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 31/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN pozytywnie zaopiniowała zamiar przyłączenia Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do szkoły doktorskiej Geoplanet.

 

Uchwała nr 30/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Lorenzo Gavassino do obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 29/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet.

 

Uchwała nr 28/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

 

Uchwała nr 27/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

 

Uchwała nr 26/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła zmiany w Regulaminie Oceny Pracowników Naukowych CAMK PAN.

 

Uchwała nr 25/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ruchi Mishra, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora prof. dr. hab. Włodzimierza Kluźniaka.

 

Uchwała nr 24/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Chandra Sekhar Sarafowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotorów dr. hab. Pawła Bielewicza i dr. hab. Michała Chodorowskiego.

 

Uchwała nr 23/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marzenie Śniegowskiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Marek Sikora (przewodniczący), dr hab. Rodolfo Smiljanic (sekretarz), prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz (recenzent), dr Paulina Lira (recenzent), dr Giovanni Miniutti (recenzent), dr hab. Krzysztof Hełminiak, prof. dr hab. Andrzej Sołtan.

 

Uchwała nr 22/2022 - W przewodzie doktorskim mgr. Dominika Gronkiewicza, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Agata Różańka, dr. Jiri Horak, dr David Ballantyne, dr hab. Krzysztof Nalewajko, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Rodolfo Smiljanic, dr hab. Alex Markowitz.

 

Uchwała nr 21/2022 - W przewodzie doktorskim mgr. Dominika Gronkiewicza, Rada Naukowa powołała na recenzentów dr. Jiri Horaka i dr. Davida Ballantyne.

 

Uchwała nr 20/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską dr. Bartłomieja Zgirskiego za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 19/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Bartłomiejowi Zgirskiemu stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 18/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Zgirskiego.

 

Uchwała nr 17/2022 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Zgirskiego przyjęła rozprawę doktorską mgr. Bartłomieja Zgirskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 16/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Katarzynie Rusinek-Abarca stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 15/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rusinek-Abarca.

 

Uchwała nr 14/2022 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rusinek-Abarca przyjęła rozprawę doktorską mgr Katarzyny Rusinek-Abarca i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 13/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała wyboru przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej PAN ds. Wyboru Dyrektora CAMK PAN. Na swoich przedstawicieli Rada Naukowa CAMK wybrała prof. dr. hab. Pawła Haensla i prof. dr. hab. Marka Sarnę.

 

Uchwała nr 12/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marzenie Śniegowskiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotorów prof. dr hab. Bożenę Czerny i dr. hab. Michała Chodorowskiego.

 

Uchwała nr 11/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Ankanowi Sur, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący), dr hab. Michał Bejger (sekretarz), dr hab. Patryk Mach (recenzent), prof. Anna Watts (recenzent), prof. Paul Lasky (recenzent), prof. dr hab. Agata Różańska, dr hab. Jarosław Dyks.

 

Uchwała nr 10/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Ankanowi Sur, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr. hab. Brynmora Haskella.

 

Uchwała nr 09/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Lorenzo Gavassino, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), prof. Carlo Rovelli (recenzent), prof. Gregory Lee Comer (recenzent), prof. Jorge Noronha (recenzent), dr hab. Michał Bejger, dr hab. Jarosław Dyks.

 

Uchwała nr 08/2022 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Lorenzo Gavassino, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr. hab. Brynmora Haskella.

 

Uchwała nr 07/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. inż. Filipowi Morawskiemu stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 06/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Morawskiego.

 

Uchwała nr 05/2022 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Morawskiego przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. Filipa Morawskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 04/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2022 rok.

 

Uchwała nr 03/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2021 rok.

 

Uchwała nr 02/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Marcie Dziełak stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 01/2022 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr Martę Dziełak do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

 

 

2021

Uchwała nr 58/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Samareshowi Mondalowi stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 57/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła mgr. Samaresha Mondala do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 56/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Davida Abarca, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, prof. Juri Poutanen, prof. dr hab. Michał Hanasz, prof. dr hab. Agata Rozanska, prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, dr hab. Michał Bejger, dr hab. Krzysztof Nalewajko.

 

Uchwała nr 55/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Davida Abarca, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. Juri Poutanena i prof. dr hab. Michała Hanasza.

 

Uchwała nr 54/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Henryce Netzel stopien doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 53/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dopuściła Henrykę Netzel do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 52/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła sposób podziału zysku CAMK za rok 2020.

 

Uchwała nr 51/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała wyboru Komisji ds. nagród w składzie: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Tomasz Kamiński, dr hab. Krzysztof Nalewajko, dr hab. Rodolfo Smiljanic.

 

Uchwała nr 50/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany Trybu i zasad przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora.

 

Uchwała nr 49/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr. Ankana Sur.

 

Uchwała nr 48/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr Marzeny Śniegowskiej.

 

Uchwała nr 47/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr Aleksandry Olejak.

 

Uchwała nr 46/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Morawskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Michał Bejger, dr hab. Katarzyna Małek, prof. Gianfranco Bertone, prof. dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Brynmor Haskell, prof. dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski.

 

Uchwała nr 45/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Morawskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Katarzynę Małek i prof. Gianfranco Bertone.

 

Uchwała nr 44/2021 - W przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rusinek-Abarca, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Marek Sikora, dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, prof. Mitchell Begelman, prof. dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Brynmor Haskell, prof. dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Andrzej Zdziarski.

 

Uchwała nr 43/2021 - W przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rusinek-Abarca, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Magdalenę Kunert-Bajraszewską i prof. Mitchella Begelmana.

 

Uchwała nr 42/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Samareshowi Mondalowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Brynmor Haskell (przewodniczący), prof. dr hab. Gerald Handler (sekretarz), dr hab. Piotr Lubiński (recenzent), dr Jiri Svoboda (recenzent), prof. Ciro Pinto (recenzent), prof. dr hab. Mirosław Giersz, prof. dr hab. Marek Sikora.

 

Uchwała nr 41/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Samareshowi Mondalowi, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora prof. dr. hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 40/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcie Dziełak, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Rafał Moderski (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), prof. dr hab. Bożena Czerny (recenzent), prof. dr hab. Julien Malzac (recenzent), prof. dr Mariano Mendez (recenzent), prof. dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Marek Sikora.

 

Uchwała nr 39/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcie Dziełak, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotorów dr hab. Barbarę De Marco i prof. dr. hab. Andrzeja Zdziarskiego.

 

Uchwała nr 38/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Tomaszowi Kamińskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 37/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Vadymowi Khomenko stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 36/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Vadyma Khomenko.

 

Uchwała nr 35/2021 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Vadyma Khomenko przyjęła rozprawę doktorską mgr. Vadyma Khomenko i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 34/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o przekazanie darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 5.000 zł.

 

Uchwała nr 33/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Belczyńskiego do Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Uchwała nr 32/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN zgłosiła kandydaturę prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

 

Uchwała nr 31/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Henryce Netzel, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik (przewodniczący), prof. dr hab. Arkadiusz Olech (sekretarz), dr hab. Andrzej Baran (recenzent), dr hab. Marcin Kiraga (recenzent), prof. dr hab. Aleksiej Pamiatnych (recenzent), prof. dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Paweł Moskalik.

 

Uchwała nr 30/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Henryce Netzel, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr. hab. Radosława Smolca.

 

Uchwała nr 29/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Zgirskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, dr hab. Dorota Rosińska, dr hab. Grzegorz Kopacki, dr hab. Krzysztof Hełminiak, prof. dr hab. Marek Sarna, prof. dr hab. Ryszard Szczerba, prof. dr hab. Stanisław Zoła.

 

Uchwała nr 28/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Zgirskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Dorotę Rosińską i dr. hab. Grzegorza Kopackiego.

 

Uchwała nr 27/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wielgórskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, prof. dr hab. Andrzej Pigulski, dr hab. Marcin Kiraga, prof. dr hab. Gerald Handler, dr hab. Rodolfo Smiljanic, dr hab. Radosław Smolec, prof. dr hab. Ryszard Szczerba.

 

Uchwała nr 26/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wielgórskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr. hab. Andrzeja Pigulskiego i dr. hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 25/2021 - W postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Eleonorze Veronice Lai, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na promotora dr hab. Barbarę De Marco.

 

Uchwała nr 24/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała wyboru komisji ds. ochrony własności intelektualnej w składzie: Piotr Berta, Mirosław Giersz, Aleksander Schwarzenberg-Czerny, Grzegorz Woźniak.

 

Uchwała nr 23/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała wyboru komisji ds. konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab. Mirosław Giersz, dr Marcin Kuźniak, prof. dr hab. Ewa Łokas, dr hab. Alex Markowitz, prof. dr hab. Paweł Moskalik, prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski.

 

Uchwała nr 22/2021 - W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Kamińskiemu, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta dr. hab. Krzysztofa Gęsickiego, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Joannę Mikołajewską. Tym samym powołana została komisja habilitacyjna w składzie: dr hab. Krzysztof Chyży (przewodniczący), dr hab. Jarosław Dyks (sekretarz), prof. dr hab. Henryk Cugier (recenzent), dr hab. Krzysztof Gęsicki (recenzent), prof. dr hab. Jacek Krełowski (recenzent), prof. dr hab. Kazimierz Stępień (recenzent), prof. dr hab. Joanna Mikołajewska.

 

Uchwała nr 21/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN wprowadziła zmiany w trybie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 20/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Maciejowi Bilickiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 19/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr Barbarze De Marco stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 18/2021 - W postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze De Marco, Rada Naukowa CAMK PAN odwołała ze składu komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Tomasza Bulika, pełniącego funkcję przewodniczącego, i powołała w to miejsce prof. dr. hab. Michała Hanasza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Uchwała nr 17/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Maitrayee Gupta stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 16/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Maitrayee Gupta.

 

Uchwała nr 15/2021 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupta przyjęła rozprawę doktorską mgr Maitrayee Gupta i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 14/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła zmiany w Statucie CAMK PAN oraz unieważniła Uchwałę nr 32/2019 z dn. 29 marca 2019 r.

 

Uchwała nr 13/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła jednolity tekst Regulaminu Oceny Pracowników Naukowych.

 

Uchwała nr 11/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany tutułu rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Zgirskiego. Tytuł rozprawy brzmi: Selected methods of precision distance determinations to nearby galaxies.

 

Uchwała nr 10/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała prof. dr. hab. Marka Sarnę na rzecznika dyscyplinarnego CAMK.

 

Uchwała nr 09/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Tomaszowi Kamińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 08/2021 - W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Bilickiemu, Rada Naukowa CAMK PAN odwołała ze składu komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Andrzeja Borowca z Uniwersytetu Wrocławskiego i powołała w to miejsce prof. dr. hab. Mariusza Dąbrowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Uchwała nr 07/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2021 rok.

 

Uchwała nr 06/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2020 rok.

 

Uchwała nr 05/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła udzielenie wsparcia finansowego projektowi UniverScale kierowanemu przez prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego w wysokości ustalonej między Dyrektorem CAMK PAN a prof. Pietrzyńskim, ale nie większej niż kwota narzutu grantu pomniejszona o koszty niezbędne do zapewnienia obsługi projektu.

 

Uchwała nr 04/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Vadyma Khomenko, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Brynmor Haskell, prof. Nils Andersson, dr hab. Gabriel Wlazłowski, prof. dr hab. Agata Różańska, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik.

 

Uchwała nr 03/2021 - W przewodzie doktorskim mgr. Vadyma Khomenko, Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. Nilsa Anderssona i dr. hab. Gabriela Wlazłowskiego.

 

Uchwała nr 02/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła zamiar Dyrektora CAMK PAN wystąpienia o mianowanie prof. dr. hab. Arkadiusza Olecha na stanowisko profesora w CAMK PAN.

 

Uchwała nr 01/2021 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła zamiar Dyrektora CAMK PAN wystąpienia o mianowanie prof. dr. hab. Mirosława Giersza na stanowisko profesora w CAMK PAN.

 

 

 

2020

Uchwała nr 51/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w Regulaminie Oceny Pracowników Naukowych CAMK.

 

Uchwała nr 50/2020 - W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Bilickiemu, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Krzysztofa Nalewajko, na recenzenta prof. dr. hab. Marka Biesiadę, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Andrzeja Sołtana. Tym samym powołana została komisja habilitacyjna w składzie: prof. dr hab. Andrzej Pigulski (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Nalewajko (sekretarz), prof. dr hab. Marek Biesiada (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Borowiec (recenzent), dr hab. Marek Jamrozy (recenzent), prof. dr hab. Stanisław Zoła (recenzent), prof. dr hab. Andrzej Sołtan.

 

Uchwała nr 49/2020 - W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze De Marco, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Krzysztofa Hełminiaka, na recenzenta dr. hab. Marka Nikołajuka, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Marka Sikorę. Tym samym powołana została komisja habilitacyjna w składzie: prof. dr hab. Tomasz Bulik (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Hełminiak (sekretarz), prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek (recenzent), dr hab. Agnieszka Janiuk (recenzent), prof. dr hab. Jacek Niemiec (recenzent), dr hab. Marek Nikołajuk (recenzent), prof. dr hab. Marek Sikora.

 

Uchwała nr 48/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany w Regulaminie Rady Naukowej polegającej na dodaniu możliwości zdalnych głosowań.

 

Uchwała nr 47/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Regulamin Oceny Pracowników Naukowych.

 

Uchwała nr 46/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w Trybie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 45/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w Trybie postępowań o nadanie stopnia doktora.

 

Uchwała nr 44/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany w Regulaminie Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Uchwała nr 43/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła sprawozdanie Komisji ds. oceny profesorów.

 

Uchwała nr 42/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła sprawozdanie Komisji ds. oceny pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego nieposiadających tytułu profesora.

 

Uchwała nr 41/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła sprawozdanie Komisji ds. oceny pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 40/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o nagrodę roczną dla Dyrektora CAMK, prof. dr. hab. Piotra Życkiego.

 

Uchwała nr 39/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła uznanie dla prof. dr. hab. Piotra Życkiego za rozważne kierowanie placówką w czasie pandemii.

 

Uchwała nr 38/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła podział zysku CAMK za rok 2019.

 

Uchwała nr 37/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła zamiar Dyrektora CAMK wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Agaty Różańskiej na stanowisko profesora w CAMK PAN.

 

Uchwała nr 36/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezesa PAN o przyznanie Dyrektorowi CAMK PAN, prof. dr. hab. Piotrowi Życkiemu, nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy.

 

Uchwała nr 35/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr. Filipa Morawskiego.

 

Uchwała nr 34/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr Marzeny Śniegowskiej.

 

Uchwała nr 33/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr Marty Dziełak.

 

Uchwała nr 32/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupta, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Marek Sikora, prof. dr hab. Bożena Czerny, dr. Aneta Siemiginowska, dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Gerald Handler, prof. dr hab. Marek Sarna, prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik.

 

Uchwała nr 31/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupta, Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. dr hab. Bożenę Czerny i dr Anetę Siemiginowską.

 

Uchwała nr 30/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską dr Anandy Deepiki Bollimpalli za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 29/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Anandzie Deepice Bollimpalli stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 28/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anandy Deepiki Bollimpalli.

 

Uchwała nr 27/2020 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Anandy Deepiki Bollimpalli przyjęła rozprawę doktorską mgr Anandy Deepiki Bollimpalli i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 26/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę dr hab. Agnieszki Janiuk na członka Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Uchwała nr 25/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę prof. dr. hab. Bronisława Rudaka na członka Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Uchwała nr 24/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła plan finansowy na rok 2020.

 

Uchwała nr 23/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła umowę cotutelle pomiędzy CAMK i Uniwersytetem Paryskim dotyczącą podwójnego doktoratu mgr Lami Suleiman.

 

Uchwała nr 22/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję ds. oceny pracowników naukowych z tytułem profesora w składzie: prof. dr hab. Marek Biesiada (NCBJ), prof. dr hab. Kazimierz Stępień (UW), prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska, prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Zoła.

 

Uchwała nr 21/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję ds. oceny pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego a bez tytułu profesora w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, prof. dr hab. Bronisław Rudak.

 

Uchwała nr 20/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję ds. oceny pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego w składzie: dr hab. Michał Bejger, dr hab. Krzysztof Nalewajko, dr hab. Arkadiusz Olech, Łukasz Wyrzykowski, dr hab. Jarosław Dyks.

 

Uchwała nr 19/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w Regulaminie Oceny Pracowników Naukowych.

 

Uchwała nr 18/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego do nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Mikołaja Kopernika.

 

Uchwała nr 17/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę dr. hab. Arkadiusza Olecha do nagrody Wydziału III PAN im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała nr 16/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę dr. hab. Brynmora Haskella do nagrody Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 15/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła wykonanie planu finansowego za rok 2019 r.

 

Uchwała nr 14/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Anandy Deepiki Bollimpalli, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, prof. Omer Blaes, prof. Anna Watts, prof. dr hab. Bronisław Rudak, prof. dr hab. Gerald Handler, dr hab. Brynmor Haskell, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Agnieszka Janiuk.

 

Uchwała nr 13/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Anandy Deepiki Bollimpalli, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. Omera Blaesa i prof. Annę Watts.

 

Uchwała nr 12/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską mgr Magdaleny Sieniawskiej za wyróżniającą się.

 

Uchwała nr 11/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Magdalenie Sieniawskiej stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 10/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sieniawskiej.

 

Uchwała nr 09/2020 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieniawskiej przyjęła rozprawę doktorską mgr Magdaleny Sieniawskiej i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 08/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Krystianowi Iłkiewiczowi stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 07/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Iłkiewicza.

 

Uchwała nr 06/2020 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza przyjęła rozprawę doktorską mgr. Krystiana Iłkiewicza i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 05/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2020.

 

Uchwała nr 04/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za rok 2019.

 

Uchwała nr 03/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieniawskiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Marek Demiański, dr hab. Sebastian Kubis, dr hab. Brynmor Haskell, prof. dr hab. Gerald Handler, dr hab. Agata Różańska, prof. dr hab. Krzysztof Belczyński.

 

Uchwała nr 02/2020 - W przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieniawskiej, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr. hab. Marka Demiańskiego i dr. hab. Sebastiana Kubisa.

 

Uchwała nr 01/2020 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Agnieszce Janiuk.

 

 

 

2019

Uchwała nr 72/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nie przyjęła publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Pawłaszka.

 

Uchwała nr 71/2019 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Pawłaszka przyjęła rozprawę doktorską mgr. Rafała Pawłaszka i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 70/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską mgr. Marcina Semczuka za wyróżniającą się.

 

Uchwała nr 69/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Marcinowi Semczukowi stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 68/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Semczuka.

 

Uchwała nr 67/2019 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Semczuka przyjęła rozprawę doktorską mgr. Marcina Semczuka i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 66/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Alexowi Markowitzowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 65/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wprowadziła dwie zmiany (punkty I.4g i I.11a) do trybu postępowań o nadawanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 64/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Agacie Różańskiej.

 

Uchwała nr 62/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła sposób pokrycia straty CAMK za rok 2018.

 

Uchwała nr 61/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Regulamin Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Uchwała nr 60/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Tryb postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 59/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Tryb postępowań o nadanie stopnia doktora.

 

Uchwała nr 58/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydatury dr hab. Agaty Różańskiej i dr. Frederica Vincenta do Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej.

 

Uchwała nr 57/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla mgr Henryki Netzel.

 

Uchwała nr 56/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała dr Elenę Cuoco na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Morawskiego.

 

Uchwała nr 55/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Krzysztofowi Hełminiakowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 54/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Wojciechowi Hellwingowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 53/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała wyboru komisji ds. konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: dr hab. Agnieszka Janiuk, dr hab. Brynmor Haskell, prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, prof. dr hab. Marek Sarna, dr hab. Krzysztof Nalewajko, prof. dr hab. Bronisław Rudak, prof. dr hab. Tomasz Bulik.

 

Uchwała nr 52/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę dr Klaudii Kowalczyk do nagrody Prezeda Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

 

Uchwała nr 51/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę dr. hab. Krzysztofa Nalewajki do Nagrody Wydziału III PAN im. prof. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 50/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła kandydaturę prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego do Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Uchwała nr 49/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Marcina Semczuka, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ewa Łokas, dr hab. Michał Michałowski, prof. dr hab. Michał Hanasz, prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik, dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Krzysztof Nalewajko, dr hab. Radosław Smolec.

 

Uchwała nr 48/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Marcina Semczuka, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr. hab. Michała Hanasza i dr. hab. Michała Michałowskiego.

 

Uchwała nr 47/2019 - W postępowaniu habilitacyjnym dr. Alexa Markowitza, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Krzysztofa Nalewajkę, na recenzenta dr hab. Agnieszkę Janiuk, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Marka Sikorę.

 

Uchwała nr 46/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Alexa Markowitza.

 

Uchwała nr 45/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Pawłowi Bielewiczowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 44/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Bartłomieja Zgirskiego, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 43/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Piotra Wielgórskiego, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 42/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Monica Taormina, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 41/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Bartosza Bełdyckiego, wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 40/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wyznaczyła kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agacie Różańskiej.

 

Uchwała nr 39/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Agacie Różańskiej.

 

Uchwała nr 38/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr. Piotrowi Sybilskiemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 37/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sybilskiego.

 

Uchwała nr 36/2019 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego przyjęła rozprawę doktorską mgr. Piotra Sybilskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 35/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN upoważniła Przewodniczącego Rady Naukowej do zaakceptowania ustaleń komisji ds. oceny i określenia wartości utworów, do których majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione na CAMK PAN, w zakresie wskazania jaka część wysokości wynagrodzenia Dyrektora CAMK PAN stanowi honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich od utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.

 

Uchwała nr 34/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła wykonanie planu finansowego za rok 2018 oraz przyjęła plan finansowy na rok 2019.

 

Uchwała nr 33/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła tekst jednolity Statutu CAMK PAN.

 

Uchwała nr 32/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła zmiany w Statucie CAMK PAN. (unieważniona Uchwałą nr 14/2021)

 

Uchwała nr 31/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała na koordynatora Szkoły Doktorskiej GeoPlanet dr. hab. Radosława Smolca.

 

Uchwała nr 30/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Vadyma Khomenko, wyznaczając na promotora dr. hab. Brynmora Haskella i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 29/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Elżbiety Zocłońskiej, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Geralda Handlera i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 28/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Pauliny Sowickiej, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Geralda Handlera, na promotora pomocniczego dr. Davida Jones'a i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 27/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Maitrayee Gupta, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Marka Sikorę i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 26/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Katarzyny Rusinek, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Marka Sikorę i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 25/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Davida Abarca, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Włodzimierza Kluźniaka.

 

Uchwała nr 24/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr Anandy Deepiki Bollimpalli, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Włodzimierza Kluźniaka i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 23/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, prof. dr hab. Andrzej Baran, dr hab. Marcin Kiraga, prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, prof. dr hab. Bronisław Rudak, dr hab. Łukasz Wyrzykowski, dr hab. Rodolfo Smiljanic.

 

Uchwała nr 22/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr. hab. Andrzeja Barana i dr. hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 21/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN usunęła z zalecanej formy rozpraw doktorskich punkt dotyczący wymogu napisania artykułu popularnego w języku polskim.

 

Uchwała nr 20/2019 - W postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Hełminiaka, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta prof. dr hab. Joannę Mikołajewską, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Stanisława Zołę.

 

Uchwała nr 19/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Hełminiaka.

 

Uchwała nr 18/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr. Dariuszowi Graczykowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 17/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wyznaczyła kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agnieszcze Janiuk.

 

Uchwała nr 16/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agnieszce Janiuk.

 

Uchwała nr 15/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN postanowiła w tajnym głosowaniu zgłosić do Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Joannę Mikołajewską.

 

Uchwała nr 14/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2019.

 

Uchwała nr 13/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za rok 2018.

 

Uchwała nr 12/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła Regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet oraz Program kształcenia w Szkole Doktorskiej GeoPlanet.

 

Uchwała nr 11/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Rafała Pawłaszka, Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmiany recenzenta - w miejsce dr. hab. Tomy Tomova powołała dr. hab. Krzysztofa Gęsickiego.

 

Uchwała nr 10/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Maciej Konacki, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. dr hab. Krzysztof Goździewski, dr hab. Agata Różańska, dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab. Marek Sarna, prof. dr hab. Ryszard Szczerba.

 

Uchwała nr 09/2019 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego, Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr. hab. Andrzeja Maciejewskiego i prof. dr. hab. Krzysztofa Goździewskiego.

 

Uchwała nr 08/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Dominika Gronkiewicza, wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 07/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Filipa Morawskiego, wyznaczając na promotora dr. hab. Michała Bejgera i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 06/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Krystiana Iłkiewicza, wyznaczając na promotora prof. dr hab. Joannę MIkołajewską i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę i filozofię.

 

Uchwała nr 05/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Marcina Gładkowskiego, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Ryszarda Szczerbę i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 04/2019 - W postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Hellwinga, Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta prof. dr hab. Ewę Łokas, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. Andrzeja Sołtana.

 

Uchwała nr 03/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Hellwinga.

 

Uchwała nr 02/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wszczęła przewód doktorski mgr. Marcina Semczuka, wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 01/2019 - Rada Naukowa CAMK PAN wybrała: na przewodniczącego Rady prof. dr. hab. Ryszarda Szczerbę, na zastępcę przewodniczącego Rady dr. hab. Krzysztofa Nalewajkę, na sekretarza Rady prof. dr. hab. Juliana Leszka Zdunika.

 

 

 

2018

Uchwała nr 58/2018 - Na podstawie art. 105 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Rada Naukowa podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Arkadiuszowi Olechowi.

 

Uchwała nr 57/2018 - Rada Naukowa nadała dr Brynmorowi Haskellowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 56/2018 - Uchwała Rady Naukowej CAMK nr 56/2018Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2017.

 

Uchwała nr 55/2018 - Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała powołanie dr hab. Radosława Smolca na kierownika studiów doktoranckich.

 

Uchwała nr 54/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą zamiar Dyrektora zatrudnienia prof. dr hab. Rafała Moderskiego na stanowisku zastępcy Dyrektora CAMK ds. Naukowych.

 

Uchwała nr 53/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Dariusza Graczyka Rada Naukowa wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta prof. dr hab. Stanisława Zołę i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 52/2018 - Rada Naukowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Dariusza Graczyka.

 

Uchwała nr 51/2018 - Rada Naukowa poparła wnioski Marcina Semczuka i Magdaleny Sieniawskiej o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

 

Uchwała nr 50/2018 - Rada Naukowa PAN poparła kandydaturę prof. dr. hab. Macieja Konackiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Uchwała nr 49/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Teka Prasad Adhikari za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 48/2018 - Rada Naukowa nadała mgr. Tekowi Prasad Adhikari stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 47/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Teka Prasad Adhikari.

 

Uchwała nr 46/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Teka Prasad Adhikari przyjęła rozprawę doktorską mgr. Te...

 

Uchwała nr 45/2018 - Rada Naukowa nadała mgr. Grzegorzowi Gajdzie stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 44/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gajdy.

 

Uchwała nr 43/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy przyjęła rozprawę doktorską mgr. Grzegorz Gajdy i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 42/2018 - Rada Naukowa pozywnie zaopiniowała zamiar powołania prof. dr hab. Leszka Roszkowskiego na kierownika Zakładu Astrocent.

 

Uchwała nr 41/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie oceniania kadry naukowej CAMK:- dodano § 7 w brzmieniuPracownicy Zakładu Astrocent są dodatkowo oceniani na zasadach określonych wRegulaminie Organizacyjnym Zakładu Astrocent.

 

Uchwała nr 40/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych w CAMK:- §1dodanie :1. Artykuły niniejszego Regulaminu §2-§8 odnoszą się do konkursów na stanowiskanaukowe w Zakładzie Astrofizyki I w Toruniu oraz Zakładzie Astrofizyki II wWarszawie (dalej: Zakładach I i II).2. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w ZakładzieMiędzynarodowa Agenda Badawcza ASTROCENT (Zakład Astrocent) w Warszawieokreśla Regulamin organizacyjny Zakładu Międzynarodowa Agenda BadawczaASTROCENT.- §2 pkt 1. brzmi : 1. ...

 

Uchwała nr 38/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym CAMK:- rozdział IV, §1dodanie pkt. 3)3) Zakład Międzynarodowa Agenda Badawcza: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofi-zyki Cząstek w Warszawie (Zakład Astrocent),- rozdział V, §1 pkt 1. brzmi : 1. . Kierownik Zakładu Astrocent, ...

 

Uchwała nr 37/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą kandydaturę prof. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz do Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Uchwała nr 36/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Magdaleny Sieniawskiej wyznaczając na promotora dr hab. Michała Bejgera.

 

Uchwała nr 35/2018 - Rada Naukowa nadała dr Rodolfo Silva Smiljanicowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 34/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Klaudii Kowalczyk za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 33/2018 - Rada Naukowa nadała mgr Klaudii Kowalczyk stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 32/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Kowalczyk.

 

Uchwała nr 31/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk przyjęła rozprawę doktorską mgr Klaudii Kowalczyk i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 30/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę o zainicjowaniu badań w dziedzinie astrofizyki cząstek,w szczególności w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej Astrocent.

 

Uchwała nr 29/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Arkadiuszowi Olechowi. Kandydatami na recenzentów są:prof. dr hab. Henryk Cugier, UWprof. dr hab. Bożena Czerny, CFT PANprof. dr hab. Michał Jaroszyński, UWprof. dr hab. Tadeusz Jopek, UAMprof. dr hab. Tadeusz Michałowski, UAMprof. dr hab. Andrzej Niedzielski, UMKprof. dr hab. Andrzej Pigulski, UWrprof. dr hab. Grzegorz Pojmański, UWprof. dr hab. Igor Soszyński, UWprof. dr hab. Kazimierz Stępień, UW...

 

Uchwała nr 28/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Arkadiuszowi Olechowi. Za podjęciem tej uchwały opowiedziało się 19 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw.

 

Uchwała nr 27/2018 - Rada Naukowa nadała Diogo Texteira Belloniemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 26/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Diogo Texteira Belloniego.

 

Uchwała nr 25/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim Diogo Texteira Belloniego przyjęła rozprawę doktorską Diogo Texteira Belloniego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 24/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Abbasa Askara za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 23/2018 - Rada Naukowa nadała Abbasowi Askarowi stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 22/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Abbasa Askara.

 

Uchwała nr 21/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim Abbasa Askara przyjęła rozprawę doktorską Abbasa Askara i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 20/2018 - Rada Naukowa uchwaliła zmiany w Statucie Centrum Astronomicznego PAN, polegające na dopisaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w § 6 pkt 1, § 7 pkt 2, § 13 pkt 8 oraz zmianie schematu struktury organizacyjne CAMK (dodanie zakładu Astrocent).Zmienione punkty Statutu mają obecnie następujące brzmieni...

 

Uchwała nr 19/2018 - Rada Naukowa jako kandydata na członka Komitetu Polityki Naukowej wybrała prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 18/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2017 r oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2018. ...

 

Uchwała nr 17/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyjmującą plan zadaniowo-finansowy na rok 2018.

 

Uchwała nr 16/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Rodolfo Smiljanica Rada Naukowa wybrała na recenzenta prof. dr hab. Aleksandra Schwarzenberga-Czernego.

 

Uchwała nr 14/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Abbasa Askara komisję doktorską w składzie: dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Agnieszka Janiuk, dr hab. Łukasz Wyrzykowski, prof. dr hab. ...

 

Uchwała nr 13/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Abbasa Askara Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Agnieszkę Janiuk i dr hab. Łukaszaw Wyrzykowskiego.

 

Uchwała nr 12/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Diogo Teixeira Belloni komisję doktorską w składzie: dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Krzysztof Gęsickiego, dr hab. Paweł Pietrukowicz, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr hab. Arkadiusz Olech, prof.. dr hab. Michał Różyczka, prof. dr hab. Marek Sarna....

 

Uchwała nr 11/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Diogo Teixeira Belloni Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Krzysztofa Gęsickiego i dr hab. Pawła Pietrukowicza.

 

Uchwała nr 10/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Brynmora Haskella Rada Naukowa wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta prof. dr hab. Bronisława Rudaka i na członka komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Bożenę Czerny.

 

Uchwała nr 09/2018 - Rada Naukowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Brynmora Haskella.

 

Uchwała nr 08/2018 - Rada Naukowa przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2018 rok.

 

Uchwała nr 07/2018 - Rada Naukowa rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2017 rok.

 

Uchwała nr 06/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. Evangelie Athanasoula, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. Fracois Hammer, prof. Gary Mamon, ...

 

Uchwała nr 05/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. dr hab. Marka Biesiadę i prof. Francoisa Hammera.

 

Uchwała nr 04/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Grzegorza Gajdy wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas, i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 03/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ewa Łokas, dr hab. Agnieszka Pollo, prof. dr hab. Marek Demiański, dr hab. Agata Różańska , dr hab. Mirosław Giersz...

 

Uchwała nr 02/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Agnieszką Pollo i prof. dr hab. Marka Demiańskiego.

 

Uchwała nr 01/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Klaudii Kowalczyk wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas, i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

 

 

2017

Uchwała nr 48/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN postanowiła uzupełnić regulamin rady naukowej następującym punktem:Przy braku sprzeciwu co najmniej pięciu członków Rady, dopuszcza się głosowanie przy pomocy środków elektronicznych.

 

Uchwała nr 47/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program badań statutowych w CAMK na 2018 rok.

 

Uchwała nr 46/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa CAMK PAN powołała w przewodzie doktorskim mgr Teka Adhikari komisję doktorską w składzie: dr hab. Agata Różańska, dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, dr Matteo Guainazzi , dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. dr hab. Marek Sikora, prof. dr hab. Andrzej Zdziarski.. Rada Naukowa CAMK PAN przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Rafała Pawłaszka i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 45/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Teka Adhikari Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Andrzeja Maciołka-Niedźwieckiego i dr Matteo Guainazzi.

 

Uchwała nr 44/2017 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Rodolfo Smiljanica Rada Naukowa CAMK PAN wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta prof. dr hab. Romualda Tylendę i na członka komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Michała Różyczkę.

 

Uchwała nr 43/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Rodolfo Smiljanica.

 

Uchwała nr 42/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa CAMK PAN powołała w przewodzie doktorskim mgr Rafała Pawłaszka komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Maciej Konacki, dr hab. Toma Tomov, prof. dr hab. Andrzej Pigulski, dr hab. Michał Bejger, dr hab. Jarosław Dyks , prof. dr hab. Michał Różyczka, prof. dr hab. Marek Sarna. Rada Naukowa CAMK PAN przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Rafała Pawłaszka i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 41/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Rafała Pawłaszka Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Tomę Tomova i prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego.

 

Uchwała nr 40/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła zmieniającą tytuł rozprawy doktorskie mgr Rafała Pawłaszka ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 39/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr Krzysztofowi Nalewajko stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 38/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską Stanisława Kozłowskiego za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 37/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała Stanisławowi Kozłowskiemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 36/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Stanisława Kozłowskiego.

 

Uchwała nr 35/2017 - Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim Stanisława Kozłowskiego przyjęła rozprawę doktorską Stanisława Kozłowskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 34/2017 - 34/2017Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2016.

 

Uchwała nr 33/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN poparła wnioski Krystiana Iłkiewicza i Grzegorza Gajdy o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

 

Uchwała nr 32/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa CAMK PAN powołała w przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kozłowskiego komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Maciej Konacki, prof. dr hab. Sławomir Ruciński, dr hab. Łukarz Wyrzykowski. dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Arkadiusz Olech, prof. dr hab.Michał Różyczka, prof. dr hab. Marke Sarna. Rada Naukowa CAMK PAN przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Stanisłœa Kozłowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 31/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała Varadarajana Parthasarathy stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 30/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Varadarajana Parthasarathy.

 

Uchwała nr 29/2017 - 29/2017Powołana przez Radę Naukową CAMK PAN komisja doktorska w przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy przyjęła rozprawę doktorską Varadarajana Parthasarathy i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 28/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr hab. Radosława Smolca do Nagrody Naukowej Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 27/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN powołała komisję ds konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: prof. Tomasz Bulik, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Mirosław Giersz, prof. Gerald Handler, prof. Ewa Łokas, prof. Michał Różyczka, prof. Romuald Tylenda.

 

Uchwała nr 26/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę uznającą stopień doktora nauk nadany Rodolfo Henrique Silva Smiljanicowi przez Uniwersytet São Paulo w Brazylii za równorzędny polskiemu stopniowi doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.

 

Uchwała nr 25/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kozłowskiego Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. Sławomira Rucińskiego i dr hab. Łukasza Wyrzykowskiego.

 

Uchwała nr 24/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa CAMK PAN powołała w przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. Daniel Proga, dr hab. Michał Bejger, dr hab. Michał Chodorowski, dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab.Ewa Szuszkiewicz. Rada Naukowa CAMK PAN przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Varadarajana Parthasarathy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 23/2017 - W przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów dr hab. Agnieszkę Janiuk i prof. Daniela Progę.

 

Uchwała nr 22/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Bhupendra Prakash Mishra stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 21/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Bhupendra Prakash Mishra.

 

Uchwała nr 20/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła rozprawę doktorską mgr Bhupendra Prakash Mishra i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 19/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2016 r oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2017

 

Uchwała nr 18/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę przyjmującą plan zadaniowo-finansowy na rok 2017.

 

Uchwała nr 17/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Abbasa Askara wyznaczając na promotora dr hab. Mirosława Giersza i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 16/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Diogo Teixeira Belloni wyznaczając na promotora dr hab. Mirosława Giersza i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 15/2017 - W przewodzie doktorskim Bhupendry Prakasha Mishra Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. Luciano Rezzolę i prof. Jose Antoniego Fonta.

 

Uchwała nr 14/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę popierającą propozycję przekazania darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 5.000,00 zł.

 

Uchwała nr 13/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w regulaminie studiów doktoranckich wprowadzając skalę ocen.

 

Uchwała nr 12/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Krzysztofa Hełminiaka do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

 

Uchwała nr 11/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę popierającą zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w CAMK PAN

 

Uchwała nr 10/2017 - 10/2017W postępowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa Nalewajko Rada Naukowa CAMK PAN wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta dr hab. Jarosława Dyksa i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 09/2017 - 9/2017Rada Naukowa CAMK PAN wyraziłą zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Nalewajko.

 

Uchwała nr 08/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr inż. Weronice Narloch stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 07/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Narloch.

 

Uchwała nr 06/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła rozprawę doktorską mgr inż. Weroniki Narloch i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 05/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2017 rok.

 

Uchwała nr 04/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2016 rok.

 

Uchwała nr 03/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Varadarajana Parthasarathy wyznaczając na promotora prof. dr hab. Włodzimierza Kluźniaka i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 02/2017 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Justyny Średzińskiej wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 01/2017 - W przewodzie doktorskim mgr inż. Weroniki Narloch Rada Naukowa CAMK PAN powołała na recenzentów prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego i prof. dr hab. Kazimierza Stępnia.

 

 

 

2016

Uchwała nr 23/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Bhupendra Prakash Mishra wyznaczając na promotora prof. dr hab. Włodzimierza Kluźniaka.

 

Uchwała nr 22/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Tek Prasad Adhikari wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 21/2016 - Rada Naukowa nadała Radosławowi Smolcowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 20/2016 - Rada Naukowa nadała mgr Karoliny Bąkowskiej stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 19/2016 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Bąkowskiej.

 

Uchwała nr 18/2016 - Rada Naukowa przyjęła rozprawę doktorską mgr Karoliny Bąkowskiej i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 17/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr Rodolfo Smiljanica do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Uchwała nr 16/2016 - Rada Naukowa poparła wnioski Justyny Sredzińskiej i Grzegorza Gajdy o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

 

Uchwała nr 15/2016 - W przewodzie doktorskim mgr Karoliny Bąkowskiej powołała na recenzentów dr hab. Macieja Mikołajewskiego i prof. dr hab. Igora Soszyńskiego.

 

Uchwała nr 14/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2015.

 

Uchwała nr 13/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie propozycji nowych zasad kategoryzacji jednostek naukowych.

 

Uchwała nr 12/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr Radosława Smolca do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 11/2016 - Rada naukowa, w postępowaniu habilitacyjnym dr Radosława Smolca, wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta prof. dr hab. Józefa Smaka i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Aleksieja Pamiatnycha.

 

Uchwała nr 10/2016 - Rada Naukowa wyraziłą zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Radosława Smolca.

 

Uchwała nr 09/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyznającą profesorowi Pawłowi Haenslowi medal CAMK PAN.

 

Uchwała nr 08/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyznającą profesorowi Wojciechowi Dziembowskiemu medal CAMK PAN.

 

Uchwała nr 07/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2015 oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2016.

 

Uchwała nr 06/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu zadaniowo - finansowego za rok 2015 oraz przyjmującą plan zadaniowy na rok 2016.

 

Uchwała nr 05/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zgłaszającą kandydaturę prof. dr hab. Michała Różyczki na członka Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów.

 

Uchwała nr 04/2016 - Rada Naukowa przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2016 rok.

 

Uchwała nr 03/2016 - Rada Naukowa rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2015 rok.

 

Uchwała nr 02/2016 - Rada Naukowa uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Krzysztofa Nalewajko do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

 

Uchwała nr 01/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Aleksiejowi Pamiatnychowi. 

2015

Uchwała nr 24/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN dokonała zmian w regulaminie studiów doktoranckich.

 

Uchwała nr 23/2015 - w sprawie zmiany regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Uchwała nr 22/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwałę popierającą propozycję przekazania darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 3.000,00 zł.

 

Uchwała nr 21/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła regulamin wewnętrznych grantów badawczych dla młodych pracowników i doktorantów CAMK

 

Uchwała nr 20/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła tematy badawcze CAMK na 2016 rok.

 

Uchwała nr 19/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła planu finansowo- zadaniowy CAMK na 2015 rok.

 

Uchwała nr 18/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN zatwierdziła wykonanie planu finansowo-zadaniowego za 2015 rok.

 

Uchwała nr 17/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła zmiany w regulaminie konkursów na stanowiska naukowe.

 

Uchwała nr 16/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN uznała rozprawę doktorską mgr Milenie Ratajczak za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 15/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała mgr Milenie Ratajczak stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 14/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Mileny Ratajczak.

 

Uchwała nr 13/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła rozprawę doktorską mgr Mileny Ratajczak i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 12/2015 - w sprawie przyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN.

 

Uchwała nr 11/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2015 rok.

 

Uchwała nr 10/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN przyjęła program badań statutowych w CAMK na 2015 rok.

 

Uchwała nr 09/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2015 rok.

 

Uchwała nr 08/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN w przewodzie doktorskim mgr Mileny Ratajczak (promotor prof. M.Konacki) dokonała wyboru recenzenta, dr hab. T.Tomowa w miejce powołanego poprzednio na recenzenta prof. dr hab. A.Pigulskiego.

 

Uchwała nr 07/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwa łę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Aleksiejowi Pamiatnych.

 

Uchwała nr 06/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN podjęła uchwa łę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Aleksiejowi Pamiatnych.

 

Uchwała nr 05/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Rodolfo Smiljanica do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

 

Uchwała nr 04/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Radosława Smolca do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

 

Uchwała nr 03/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN w przewodzie doktorskim mgr Mileny Ratajczak (promotor prof. M.Konacki) dokonała wyboru recenzentów, podjęła uchwa łę ustalającą przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski oraz dokonała wyboru komisji egzaminacyjnych.

 

Uchwała nr 02/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN nadała dr Markowi Nikołajukowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 01/2015 - Rada Naukowa CAMK PAN wybrała na przewodniczącego prof. dr hab. Ryszarda Szczerbę, na zastępcę przewodniczącego - prof. dr hab. Michała Różyczkę i na sekretarza dr hab. Juliana Leszka Zdunika. 

2014

Uchwała nr 27/2014 - wprowadzająca zmiany w Statucie CAMK PAN

 

Uchwała nr 26/2014 - zatwierdzająca podział zysku finansowego za rok 2013

 

Uchwała nr 25/2014 - popierajaca kandydaturę dr hab. Agnieszki Pollo do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 

Uchwała nr 24/2014 -  powołująca na sekretarza komisji habilitacyjnej, członka komisji i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Nikołajuka

 

Uchwała nr 23/2014 - wyrażająca zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marka Nikołajuka

 

Uchwała nr 22/2014 - pozytywnie opiniująca zamiar Dyrektora zatrudnienia dr hab. R. Moderskiego na stanowisku zastępcy Dyrektora CAMK ds. Naukowych

 

Uchwała nr 21/2014 - popierająca kandydaturę dr Radosława Smolca  do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego

 

Uchwała nr 20/2014 - dokonująca wyboru Komisji ds. konkursów na stanowiska naukowe

 

Uchwała nr 19/2014 - popierającą kandydaturę prof. dr hab. Ewy Łokas do Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Uchwała nr 18/2014 - nadająca stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii mgr Arkadiuszowi Hypkiemu

 

Uchwała nr 17/2014 - przyjmująca publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Hypkiego

 

Uchwała nr 16/2014 - przyjmująca i dopuszczająca do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Arkadiusza Hypkiego

 

Uchwała nr 15/2014 - nadająca stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii mgr Magdalenie Otulakowskiej-Hypkiej

 

Uchwała nr 14/2014 - przyjmująca publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

 

Uchwała nr 13/2014 - przyjmująca i dopuszczająca do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

 

Uchwała nr 12/2014 - wybierająca przedstawicieli RN do Komisji Konkursowej PAN ds wyboru Dyrektora CAMK PAN

 

Uchwała nr 11/2014 - zatwierdzająca preliminaż budżetowy CAMK na rok 2014

 

Uchwała nr 10/2014 - zatwierdzająca sprawozdanie finansowe CAMK za rok 2013

 

Uchwała nr 09/2014 - wszczynająca przewód doktorski mgr Karoliny Bąkowskiej

 

Uchwała nr 08/2014 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

 

Uchwała nr 07/2014 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

 

Uchwała nr 06/2014 - przedłużająca kadencję Komisji d/s konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN

 

Uchwała nr 05/2014 - popierająca zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. Geralda Handlera na stanowisko prof.  nadzwyczajnego w CAMK PAN

 

Uchwała nr 04/2014 - popierająca zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. E. Łokas  na stanowisko prof. nadzwyczajnego w CAMK

 

Uchwała nr 03/2014 - uchwalająca regulamin konkursów na stanowiska naukowe

 

Uchwała nr 02/2014 - przyjmująca program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2014

 

Uchwała nr 01/2014 - uznająca że program badań statutowych został wykonany prawidłowo 

2013

Uchwała nr 27/2013 - uchwała wprowadzająca poprawki do regulaminu studiów doktoranckich

 

Uchwała nr 26/2013 - dot. nadajnia dr Michałowi Bejgerowi stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii

 

Uchwała nr 25/2013 - uchwała o nieuchylaniu dotychczasowego regulaminu konkursów na stanowiska naukowe

 

Uchwała nr 24/2013 - zatwierdzająca zmiany w regulaminie studiów doktoranckich CAMK i wprowadzająca punkty ECTS

 

Uchwała nr 23/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Szymona Kozłowskiego

 

Uchwała nr 22/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

 

Uchwała nr 21/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

 

Uchwała nr 20/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

 

Uchwała nr 19/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

 

Uchwała nr 18/2013 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

 

Uchwała nr 17/2013 - przyjmująca program badań statutowych na rok 2014

 

Uchwała nr 16/2013 - powołująca recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

 

Uchwała nr 15/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

 

Uchwała nr 14/2013 - powołująca recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Hryniewicza

 

Uchwała nr 13/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Krzysztofa Hryniewicza

 

Uchwała nr 12/2013 - zatwierdzająca preliminaż budżetowy CAMK na rok 2013

 

Uchwała nr 11/2013 - zatwierdzająca sprawozdanie finansowe CAMK za rok 2012

 

Uchwała nr 10/2013 - powołująca członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera

 

Uchwała nr 09/2013 - wyrażająca zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera

 

Uchwała nr 08/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Julianowi L. Zdunikowi

 

Uchwała nr 07/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Julianowi L. Zdunikowi

 

Uchwała nr 06/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

 

Uchwała nr 05/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

 

Uchwała nr 04/2013 - dotycząca zalecanej formy rozpraw doktorskich

 

Uchwała nr 03/2013 - dotycząca zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Mileny Ratajczak

 

Uchwała nr 02/2013 - przyjmująca program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2013

 

Uchwała nr 01/2013 - uznająca że program badań statutowych w CAMK w 2012 roku został wykonany prawidłowo