small pl CAMK logo

Skład Rady Naukowej

(kadencja 2023 - 2026)

 

1 dr hab. Jarosław Dyks CAMK PAN
2 prof. dr hab. Mirosław Giersz CAMK PAN
3 dr hab. Dariusz Graczyk CAMK PAN
4 prof. dr hab. Paweł Haensel Polska Akademia Nauk
5 prof. dr hab. Gerald Handler CAMK PAN
6 dr hab. Brynmor Haskell CAMK PAN
7 dr hab. Krzysztof Hełminiak CAMK PAN
8 prof. dr hab. Agnieszka Janiuk Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
9 dr hab. Tomasz Kamiński CAMK PAN (z-ca przewodniczącego RN)
10 prof. dr hab. Krzysztof Katarzyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika
11 dr hab. Agnieszka Kryszczyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
12 dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika
13 dr hab. Marcin Kuźniak CAMK PAN
14 prof. dr hab. Ewa Łokas CAMK PAN
15 dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
16 dr hab. Alex Markowitz CAMK PAN
17 prof. dr hab. Joanna Mikołajewska CAMK PAN
18 dr hab. Krzysztof Mizerski Instytut Geofizyki PAN
19 prof. dr hab. inż. Józef Modelski Polska Akademia Nauk
20 prof. dr hab. Rafał Moderski CAMK PAN (dyrektor)
21 prof. dr hab. Paweł Moskalik CAMK PAN
22 dr hab. Krzysztof Nalewajko CAMK PAN (sekretarz RN)
23 dr hab. inż. Piotr Orleański Centrum Badań Kosmicznych PAN
24 prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński CAMK PAN
25 dr Bogumił Pilecki CAMK PAN
26 prof. dr hab. Agnieszka Pollo Narodowe Centrum Badań Jądrowych
27 prof. dr hab. Agata Różańska CAMK PAN (z-ca dyrektora ds. naukowych)
28 prof. dr hab. Marek Sarna CAMK PAN (rzecznik dyscyplinarny)
29 prof. dr hab. Józef Smak Polska Akademia Nauk
30 dr hab. Rodolfo Smiljanic CAMK PAN
31 dr hab. Radosław Smolec CAMK PAN
32 prof. dr hab. Igor Soszyński Uniwersytet Warszawski
33 dr Mariusz Suchenek CAMK PAN
34 prof. dr hab. Julian Zdunik CAMK PAN
35 prof. dr hab. Andrzej Zdziarski CAMK PAN
36 mgr inż. Oliwia Ziółkowska CAMK PAN
37 prof. dr hab. Stanisław Zoła Uniwersytet Jagielloński
38 prof. dr hab. Piotr Życki CAMK PAN (przewodniczący RN)