small pl CAMK logo

Spotkania z astronomią

Wykłady odbywają się w okresie od października do czerwca, raz w miesącu, w poniedziałki o godzinie 18:00.
Forma hybrydowa: "na żywo" / Zoom / YouTube (szczegóły poniżej).

 


 

Najbliższy wykład popularny 

Formy uczestnictwa:

  • Na żywo w sali wykładowej przy ulicy Bartyckiej 18 w Warszawie.
  • Zoom: wymagana jednorazowa rejestracja na wszystkie spotkania w sezonie. Uwaga: zaczynamy nowy sezon 2023/24!

Logo Zoom  Rejestracja na spotkanie w Zoom   ♦   Instrukcja dla użytkowników Zoom.

  • YouTube: link do wykładu na platformie YouTube jest podany pod streszczeniem wykładu (jest inny dla każdego wykładu).

 


 

Pełna lista Spotkań z Astronomią


wszystko

01.03.2021

Pola magnetyczne we Wszechświecie


Krzysztof Nalewajko (CAMK, Warszawa)


Pola magnetyczne występują w bardzo rozmaitych obiektach kosmicznych (np. planety, gwiazdy zwykłe i neutronowe, galaktyki zwykłe i aktywne, gromady galaktyk) i przejawiają się na wiele sposobów (przyspieszanie cząstek, promieniowanie synchrotronowe, rozbłyski słoneczne, akrecja na czarne dziury, relatywistyczne dżety, pulsary i magnetary). Ich ogólny wkład do energii Wszechświata jest znikomy (choć bardzo trudny do oszacowania), a jednak lokalnie mogą dominować nad innymi formami energii. Poznanie mechanizmów związanych z występowaniem pól magnetycznych jest kluczowe dla zrozumienia wielu astrofizycznych procesów.

Transmisja w serwisie Youtube


08.03.2021

Exoplanets: The Search for New Worlds


Saikruba Krishnan (CAMK, Warszawa)


Exoplanets are planets outside the solar system either orbiting other stars or just free floating, orbiting the galactic center. Extensive research is ongoing in order to detect them and determine the habitable zones to get signs of life on these faraway planets.

Wykład  języku angielskim. The talk will be given in English. Transmisja w serwisie Youtube


15.03.2021

Obserwacje kosmicznych molekuł


Bartosz Etmański (CAMK, Toruń)


Na wykładzie zostanie omówione jakie są podstawowe procesy promieniowania w przypadku molekuł, jakie atomy będą dominować przy tworzeniu się molekuł w środowisku międzygwiazdowym oraz podstawy budowy molekuł. Następnie omówione zostaną narzędzia jakimi posługują się współcześni astronomowie aby obserwować emisję pochodzącą od molekuł. W końcu zostaną omówione obiekty astronomiczne, gdzie wykrywa się emisję molekuł oraz interpretację wyników.

Transmisja w serwisie Youtube


29.03.2021

Teleskop Horyzontu Zdarzen i czarna dziura w centrum M87


Maciej Wielgus (Harvard Smithonian CfA)


Opowiem o tym, jak zarejestrowano pierwszy obraz czarnej dziury i o tym, co jeszcze można "wycisnąć" z obserwacji M87 zarejestrowanych przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń.

Transmisja w serwisie Youtube