Konferencje


POLNS conference

We are pleased to announce the POLNS conference. It will take place at CAMK in Warsaw, from the 26th to the 28th of March 2018.


This three-day conference aims to gather scientists working in Poland on all aspects of neutron stars, such as multimessenger astronomy, physics of dense matter, and relativistic nuclear astrophysics.

 

The scientific program includes plenary talks from invited speakers as well as standard talks and poster presentations.

For more information, to register and submit your abstract (before March 1st), please visit the website: http://polns.camk.edu.pl


III Spotkanie Młodych, 22-24 lutego

Zapraszamy studentów astronomii, fizyki i kierunków pokrewnych na spotkanie, którego celem jest prezentacja Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, mozliwości podjęcia studiów doktoranckich i dalszej kariery naukowej w dziedzinie astronomii. Pracownicy Centrum przedstawią proponowane tematy badawcze rozpraw doktorskich. Będzie również możliwość zapoznania się ze stroną praktyczną i finansową pracy w Centrum.

 

Spotkanie jest organizowane przez doktorantów Centrum, odbędzie się w  dniach 22-24 lutego 2018r., w siedzibie Centrum, w Warszawie, ul. Bartycka 18.

 

Pełna informacja znajduje się na stronie Spotkania.

więcej »

 

 

Archiwum konferencji