small pl CAMK logo

Spotkania z astronomią

Wykłady odbywają się w okresie od października do czerwca, raz w miesącu, w poniedziałki o godzinie 18:00.
Forma hybrydowa: "na żywo" / Zoom / YouTube (szczegóły poniżej).

 


 

Najbliższy wykład popularny11.03.2024

Jak szybko rozszerza się Wszechświat? Dlaczego astronomowie się ze sobą nie zgadzają?


Marek Górski

(CAMK, Warszawa)


Stała Hublle'a to jedna z najważniejszych stałych we współczesnej astronomii, która mówi nam o wieku i rozmiarze obserwowanego wszechświata. Po ponad 100 latach od pierwszych pomiarów stałej Hubble'a, mierzymy jej wartość z dokładnością kilku procent - jednak wyniki te nie zgadzają się z innymi wyznaczeniami opartymi o obserwacje mikrofalowego promieniowania tła. W czasie wykładu opowiem jakie mogą być konsekwencje tych rozbieżności a także jaki jest wkład polskich astronomów w tych badaniach oraz dlaczego kluczowe mogą się okazać badania prowadzone w polskim obserwatorium Cerro Murphy w Chile.


 

Formy uczestnictwa:

  • Na żywo w sali wykładowej przy ulicy Bartyckiej 18 w Warszawie.
  • Zoom: wymagana jednorazowa rejestracja na wszystkie spotkania w sezonie. Uwaga: zaczynamy nowy sezon 2023/24!

Logo Zoom  Rejestracja na spotkanie w Zoom   ♦   Instrukcja dla użytkowników Zoom.

  • YouTube: link do wykładu na platformie YouTube jest podany pod streszczeniem wykładu (jest inny dla każdego wykładu).

 


 

Pełna lista Spotkań z Astronomią08.01.2024

Obserwatorium Cerro Murphy w Chile - polskie okno na Wszechświat


Grzegorz Pietrzyński (CAMK, Warszawa)


28 listopada 2023 r. świętowaliśmy inaugurację polskiego obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Cerro Murphy w Chile. Obserwatorium to zarządzane przez Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN umiejscowione jest w bardzo szczególnym miejscu, w samym sercu pustyni Atakama na wysokości około 2850 mnpm. Jest to najlepsze miejsce na ziemi do prowadzenia obserwacji astronomicznych. W czasie mojego wykładu opowiem o historii powstania tego obserwatorium, obecnie prowadzonych badaniach naukowych oraz ambitnych planach rozbudowy.

Transmisja w  Youtube


12.02.2024

Co to jest czas?


Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)


Czas, co to jest? Św. Augustyn miał powiedzieć: "gdy nikt mnie nie pyta, wiem co to jest, gdy mnie zapyta, nie wiem". Wszyscy posługujemy się pojęciem czasu, mierzymy go np. kieszonkowymi zegarkami czy telefonami komórkowymi. Używamy tego pojęcia do rejestrowania naszej pamięci o przeszłości i czynienia planów na przyszłość. Podstawową własnością czasu jest to, że "płynie" on w jednym kierunku, od przeszłości, ku przyszłości, że "nic dwa razy się nie zdarza". Inne własności są mniej powszechnie znane, np. względność czasu. Mało kto wie, że bez znajomości tej własności nie działałaby sieć GPS, nie możliwe byłyby globalne systemy telefoniczne czy finansowe. Choć dokładność pomiarów czasu jest niezwykła, mimo to fizycy wciąż nie mogą podać definicji czasu, wyjaśnić jego własności. O tych problemach będzie ten wykład.

Transmisja w  Youtube


11.03.2024

Jak szybko rozszerza się Wszechświat? Dlaczego astronomowie się ze sobą nie zgadzają?


Marek Górski (CAMK, Warszawa)


Stała Hublle'a to jedna z najważniejszych stałych we współczesnej astronomii, która mówi nam o wieku i rozmiarze obserwowanego wszechświata. Po ponad 100 latach od pierwszych pomiarów stałej Hubble'a, mierzymy jej wartość z dokładnością kilku procent - jednak wyniki te nie zgadzają się z innymi wyznaczeniami opartymi o obserwacje mikrofalowego promieniowania tła. W czasie wykładu opowiem jakie mogą być konsekwencje tych rozbieżności a także jaki jest wkład polskich astronomów w tych badaniach oraz dlaczego kluczowe mogą się okazać badania prowadzone w polskim obserwatorium Cerro Murphy w Chile.