small pl CAMK logo

Kontakt

Adres:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

tel.: +48 22 3296100

e-mail: camk@camk.edu.pl

NIP: PL5250008956

REGON: 000326339

 

Świadectwo energetyczne budynku

 

Wypis z Rejestru Instytutów PAN

 

Adres skrzynki podawczej ePUAP:

/CAMKPAN/SkrytkaESP

 

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-53668-47836-IWCBH-15

 

Dyrekcja:

 

prof. dr hab. Rafał Moderski - dyrektor

prof. dr hab. Agata Różańska - z-ca dyrektora ds. naukowych

 

Ochrona danych osobowych

Michał Zajdowicz - inspektor ochrony danych 

email: iodo@camk.edu.pl

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Życki - przewodniczący Rady Naukowej

 

Informacja Naukowa i Popularyzacja

dr Stanisław Bajtlik - kierownik Ośrodka Informacji Naukowej

 

Ośrodek Komputerowy

dr Artur Gawryszczak - kierownik Ośrodka Komputerowego

 

Księgowość

 Katarzyna Król - główna księgowa

 

Administracja

Dorota Śliwa - kierownik d/s administracyjnych

 

Biblioteka

dr Beata Mazur - asystent biblioteczny

 

Mapa strony