small pl CAMK logo

Uchwały RN

2021

Uchwała nr 58 - z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Henryce Netzel w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. §1 Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M...

 

Uchwała nr 57 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę dopuszczającą samaresha MOndala do publicznej obrony jej rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 56 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. Davida Abarca komisję doktorsk...

 

Uchwała nr 55 - W przewodzie doktorskim mgr. Davida Abarca Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. Juri Poutanena i prof. dr hab. Michała Hanasza.

 

Uchwała nr 54 - z dnia 2 października 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Henryce Netzel w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. §1 Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im....

 

Uchwała nr 53 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę dopuszczającą Henrykę Netzel do publicznej obrony jej rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 52 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób podziału zysku CAMK za rok 2020.`

 

Uchwała nr 51 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała wyboru Komisji ds. nagród w składzie: prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Krzysztof Belczyński,...

 

Uchwała nr 50 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała zmiany „Trybu i zasad przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora” usuwając sformułowania w przewodzie dokto...

 

Uchwała nr 49 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Ankana Sur.

 

Uchwała nr 48 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Marzeny Śniegowskiej.

 

Uchwała nr 47 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Aleksandry Olejak.

 

Uchwała nr 46 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Morawskiego komisj...

 

Uchwała nr 45 - W przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Morawskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Katarzynę Małek i prof. Gianfranco Bertone.

 

Uchwała nr 44 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rusinek-Abarca komisj...

 

Uchwała nr 43 - W przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rusinek-Abarca Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Magdalenę Kunert-Bajraszewską i prof. Mitchella Begelma...

 

Uchwała nr 42 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Samareshowi Mondalowi powołała komisję doktorską w składzie:dr hab. Brynmor Haskell – przewod...

 

Uchwała nr 41 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Samareshowi Mondalowi powołała na promotora prof. dr. hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 40 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marty Dziełak powołała komisję doktorską w składzie:prof. dr hab. Rafał Moderski – przewodnicz...

 

Uchwała nr 39 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcie Dziełak powołała na promotorów dr hab. Barbarę De Marco i prof. dr. hab. Andrzeja Zdzia...

 

Uchwała nr 38 - z dnia 24 września 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Kamińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. §1 Rada Naukowa Centrum A...

 

Uchwała nr 37 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Vadymowi Khomenko stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 36 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Vadyma Khomenko.

 

Uchwała nr 35 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Vadyma Khomenko przyjęła rozprawę doktorską mgr Vadyma Khomenko i dopuściła ją ...

 

Uchwała nr 34 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą propozycję przekazania darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 5.000 zł.

 

Uchwała nr 33 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Belczyńskiego do Nagrody Naukowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie

 

Uchwała nr 32 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła następującą uchwałę:Rada Naukowa CAMK PAN zgłasza kandydaturę prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego na członka korespondenta Polski...

 

Uchwała nr 31 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Henryce Netzel powołała komisję doktorską w składzie:prof. dr hab. Julian Leszek Zdunik – prze...

 

Uchwała nr 30 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Henryce Netzeli powołała na promotora dr hab. Radosława Smolca.

 

Uchwała nr 29 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Zgirskiego komisję...

 

Uchwała nr 28 - W przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Zgirskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Dorotę Rosińską i dr hab. Grzegorza Kopackiego.

 

Uchwała nr 27 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wielgórskiego komisję d...

 

Uchwała nr 26 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wielgórskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego i dr hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 25 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Eleonorze Veronice Lai powołała na promotora dr hab. Barbarę De Marco.

 

Uchwała nr 24 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała wyboru komisji do spraw ochrony własności intelektualnej w składzie: Piotr Berta, Mirosław Giersz, Aleksander Schwarzenberg-Czerny...

 

Uchwała nr 23 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała wyboru komisji do spraw konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab. Mirosław Giers...

 

Uchwała nr 22 - W postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Kamińskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr. hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta d...

 

Uchwała nr 21 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zmieniającą tryb postępowań o nadawanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 20 - z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Bilickiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. §1 Rada Naukowa Centrum Astron...

 

Uchwała nr 19 - z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze De Marco w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. §1 Rada Naukowa Centrum Astronomic...

 

Uchwała nr 18 - Na podstawie uchwały Prezydium RDN z dnia 29 marca 2021 r., Rada Naukowa CAMK odwołuje ze składu  komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze d...

 

Uchwała nr 17 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr Maitrayee Gupta stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 16 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Maitrayee Gupta.

 

Uchwała nr 15 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupta przyjęła rozprawę doktorską mgr Maitrayee Gupta i dopuściła ją ...

 

Uchwała nr 14 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN unieważniła uchwałę nr 32/2019 z dn. 29 marca 2019 r. i przyjęła zmiany w Statucie Centrum Astronomicznego PAN, będące konsekwencją uchwalenia...

 

Uchwała nr 13 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła jednolity tekst Regulaminu oceny pracowników nsaukowych.

 

Uchwała nr 11 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała zmiany tutułu rozprawy mgr. Bartłomieja Zgirskiego. Tytuł rozprawy brzmi: Selected methods of precision distance determinations to ...

 

Uchwała nr 10 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę powołującą prof. dr hab. Marka Sarnę na rzecznika dyscyplinarnego w CAMK

 

Uchwała nr 09 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Tomaszowi Kamińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ...

 

Uchwała nr 08 - Na podstawie uchwały Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z dnia 25 stycznia 2021 r., Rada Naukowa CAMK odwołała prof. dr. hab. Andrzeja Borowca z Uniwersytetu Wrocławskiego ze składu komisji habilita...

 

Uchwała nr 07 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2021 rok.

 

Uchwała nr 06 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2020 rok.

 

Uchwała nr 05 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła nestępującą uchwałę:Rada Naukowa popiera udzielenie wsparcia finansowego projektowi UniverScale (PI: prof. dr hab. G. Pietrzyński), ...

 

Uchwała nr 04 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Vadyma Khomenko komisję doktors...

 

Uchwała nr 03 - W przewodzie doktorskim mgr Vadyma Khomenko Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. Nilsa Anderssona i dr hab. Gabriela Wlazłowskiego.

 

Uchwała nr 02 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Arkadiusza Olecha na stanowisko profesora w CAMK PAN

 

Uchwała nr 01 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Mirosława Giersza na stanowisko profesora w CAMK PAN

 

 

 

 

2020

Uchwała nr 51 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie oceniania kadry naukowej CAMK:wprowadzono §6 w brzmieniuPracownik biorący udział w realizacji pr...

 

Uchwała nr 50 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Macieja Bilickiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Krzysztofa Nalewajko, na recenzenta...

 

Uchwała nr 49 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary De Marco Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Krzysztofa Hełminiaka, na recenzenta ...

 

Uchwała nr 48 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę przyjmującą zmianę Regulaminu rady naukowej polegającą na dodaniu możliwości zdalnych głosowań.

 

Uchwała nr 47 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła Regulamin oceny pracowników naukowych w brzmieniu będacym załącznikiem do uchwały.

 

Uchwała nr 46 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zmianiającą tryb postępowań o nadawanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 45 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zmianiającą tryb postępowań o nadawanie stopnia doktora.

 

Uchwała nr 44 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła zmiany w Regulaminie Komisji do spraw weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacj...

 

Uchwała nr 43 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła sprawozdanie komisji ds oceny profesorów.`

 

Uchwała nr 42 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła sprawozdanie komisji oceniającej pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego nieposiadających tytułu profesora.

 

Uchwała nr 41 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła sprawozdanie Komisji ds Młodej Kadry z oceny pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 40 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o nagrodę roczną dla Dyrektora CAMK, prof. dr hab. Piotra Życkiego. W tajnym głosowaniu za poparciem opowiedziało się 27 osó...

 

Uchwała nr 39 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraża uznanie dla prof. dr hab. Piotra Życkiego za rozważne kierowanie placówką w czasie pandemii.

 

Uchwała nr 38 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą podział zysku CAMK za rok 2019.`

 

Uchwała nr 37 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Agaty Różańskiej na stanowisko profesora w CAMK PAN.

 

Uchwała nr 36 - w sprawie wniosku o wypłacenie nagrody jubileuszowej Dyrektorowi CAMK PANDziałając na podstawie § 20 ust. 2 statutu Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, w związku z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządz...

 

Uchwała nr 35 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Filipa Morawskiego.

 

Uchwała nr 34 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Marzeny Śniegowskiej.

 

Uchwała nr 33 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Marty Dziełak.

 

Uchwała nr 32 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupty komisję doktors...

 

Uchwała nr 31 - W przewodzie doktorskim mgr Maitrayee Gupty Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. dr hab. Bożenę Czerny i dr Anetę Siemiginowską.

 

Uchwała nr 30 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uznała rozprawę doktorską Anandy Deepiki Bollimpalli za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 29 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Anandzie Deepice Bollimpalli stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 28 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Anandy Deepiki Bollimpalli.

 

Uchwała nr 27 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Anandy Deepiki Bollimpalli przyjęła rozprawę doktorską mgr. Anandy Deepiki Bol...

 

Uchwała nr 26 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą kandydaturę dr hab. Agnieszki Janiuk na członka Rady Narodowego Centrum Nauki.Za podjęciem tej uchwały opowiedzi...

 

Uchwała nr 25 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą kandydaturę prof. dr hab. Bronisława Rudaka na członka Rady Narodowego Centrum Nauki.Za podjęciem tej uchwały op...

 

Uchwała nr 24 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika jednomyślnie podjęła uchwałę przyjmującą plan finansowy na rok 2020.

 

Uchwała nr 23 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła umowę cotutelle pomiędzy CAMK i Uniwersytetem Paryskim dotyczącą podwójnego doktoratu Lami Suleiman.

 

Uchwała nr 22 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała komisję ds oceny pracowników naukowych z tytułem profesora w składzie prof. dr hab. Marek Biesiada (NCBJ), prof. dr hab. Kazimierz...

 

Uchwała nr 21 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała komisję ds oceny pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego w składzie prof. dr hab. Krzysztof Belczyński, prof. dr...

 

Uchwała nr 20 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała komisję ds oceny pracowników naukowych bez habilitacji w składzie dr hab. Michał Bejger, dr hab. Krzysztof Nalewajko, dr hab. Arka...

 

Uchwała nr 19 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła zmiany w regulaminie oceny pracowników naukowych.

 

Uchwała nr 18 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę prof. dr hab. G.Pietrzyńskiego do nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. M.Kopernika.

 

Uchwała nr 17 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę dr hab. A.Olecha do nagrody Wydziału III Pan im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała nr 16 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę dr hab. Brynmora Haskella do nagrody Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 15 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika jednogłośnie podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2019 r.

 

Uchwała nr 14 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Anandy Deepiki Bollimpalli komi...

 

Uchwała nr 13 - W przewodzie doktorskim mgr Anandy Deepiki Bollimpalli Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. Omere Balesa i prof. Annę Watts.

 

Uchwała nr 12 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uznała rozprawę doktorską Magdaleny Sieniawskiej za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 11 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Magdalenie Sieniawskiej stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 10 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Magdaleny Sieniawskiej.

 

Uchwała nr 09 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Magdaleny Sieniawskiej przyjęła rozprawę doktorską mgr. Magdaleny Sieniawskiej...

 

Uchwała nr 08 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Krystianowi Iłkiewiczowi stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.

 

Uchwała nr 07 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Iłkiewicza.

 

Uchwała nr 06 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza przyjęła rozprawę doktorską mgr. Krystiana Iłkiewicza i d...

 

Uchwała nr 05 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2020 rok.

 

Uchwała nr 04 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2019 rok.

 

Uchwała nr 03 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieniawskiej komisję ...

 

Uchwała nr 02 - W przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieniawskiej Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. dr hab. Marka Demiańskiego i dr hab. Sebastiana Kubisa.

 

Uchwała nr 01 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Agnieszce Janiuk.Za podjęciem tej uchw...

 

 

2019

Uchwała nr 72 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nie przyjęła publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafałą Pawłaszka.

 

Uchwała nr 71 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Pawłaszka przyjęła rozprawę doktorską mgr. Rafała Pawłaszka i dopuściła...

 

Uchwała nr 70 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uznała rozprawę doktorską mgr. Marcina Semczuka za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 69 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Marcinowi Semczukowi stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 68 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Semczuka.

 

Uchwała nr 67 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Semczuka przyjęła rozprawę doktorską mgr. Marcina Semczuka i dopuściła...

 

Uchwała nr 66 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr Alexowi Markowitzowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 65 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wprowadzającą dwie zmiany do trybu postępowań o nadawanie stopnia doktora habilitowanego (punkty I.4g i I.11a).

 

Uchwała nr 64 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Agacie Różańskiej.Za podjęciem tej uch...

 

Uchwała nr 62 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2018.`

 

Uchwała nr 61 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła Regulamin Komisji Rady Naukowej do spraw weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie ósmym Polskie Ramy Kwalifika...

 

Uchwała nr 60 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę regulującą tryb postępowań o nadawanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Uchwała nr 59 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę regulującą tryb postępowań o nadawanie stopnia doktora.

 

Uchwała nr 58 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydatury dr hab. Agaty Różańskiej i dr Frederica Vincenta do Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej

 

Uchwała nr 57 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wniosek o stypendium Prezesa PAN dla Henryki Netzel.

 

Uchwała nr 56 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała dr Elenę Cuoco na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Filipa Morawskiego.

 

Uchwała nr 55 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr. Krzysztofowi Hełminiakowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 54 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr. Wojciechowi Hellwingowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 53 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała wyboru komisji do spraw konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: dr hab. A.Janiuk, dr hab. B.Haskell, prof. dr hab. ...

 

Uchwała nr 52 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę dr Klaudii Kowalczyk do nagrody Prezeda Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

 

Uchwała nr 51 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę dr hab. Krzysztofa Nalewajko do Nagrody imienia Profesora Stefana Pieńkowskiego

 

Uchwała nr 50 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła kandydaturę prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego do Nagrody Naukowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie

 

Uchwała nr 49 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Marcina Semczuka komisję doktor...

 

Uchwała nr 48 - W przewodzie doktorskim mgr Marcina Semczuka Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. dr hab. Michała Hanasza i dr hab. Michała Michałowskiego.

 

Uchwała nr 47 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Alexa Markowitza Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Krzysztofa Nalewajko, na recenzenta d...

 

Uchwała nr 46 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Alexa Markowitza.

 

Uchwała nr 45 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr Pawłowi Bielewiczowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 44 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Bartłomieja Zgirkiego wyznaczając na promotora prof. dr hab.Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 43 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Piotra Wielgórskiego wyznaczając na promotora prof. dr hab.Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 42 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Monici Taormina wyznaczając na promotora prof. dr hab.Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 41 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Bartosza Bełdyckiego wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 40 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agacie Różańskiej. Kan...

 

Uchwała nr 39 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agacie Różańskiej. Za podjęciem tej uchwały opowie...

 

Uchwała nr 39 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agacie Różańskiej. Za podjęciem tej uchwały opowie...

 

Uchwała nr 38 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr. Piotrowi Sybilskiemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 37 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sybilskiego.

 

Uchwała nr 36 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego przyjęła rozprawę doktorską mgr. Piotra Sybilskiego i dopuś...

 

Uchwała nr 35 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła następującą uchwałęDziałając na podstawie §20, ust. 2, p. 15) Statutu CAMK PAN, w związku z art. art. 55 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia ...

 

Uchwała nr 34 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2018 r oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2019.

 

Uchwała nr 33 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła jednolity tekst Statutu Centrum Astronomicznego PAN.

 

Uchwała nr 32 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła zmiany w Statucie Centrum Astronomicznego PAN, będące konsekwencją uchwalenia- Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie ...

 

Uchwała nr 31 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na koordynatora Szkoły Doktorskiej GeoPlanet dr. hab. Radosława Smolca.

 

Uchwała nr 30 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Vadyma Khomenko, wyznaczając na promotora dr. hab. Brynmora Haskella i ustalając przedmi...

 

Uchwała nr 29 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Elżbiety Zocłońskiej, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Geralda Handlera i ustalaj...

 

Uchwała nr 28 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Pauliny Sowickiej, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Geralda Handlera, na promotor...

 

Uchwała nr 27 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Maitrayee Gupty wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Marka Sikorę i ustalając przedmi...

 

Uchwała nr 26 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Katarzyny Rusinek, wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Marka Sikorę i ustalając prze...

 

Uchwała nr 25 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Davida Abarca wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Włodzimierza Kluźniaka.

 

Uchwała nr 24 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Anandy Deepiki Bollimpalli wyznaczając na promotora prof. dr. hab. Włodzimierza Kluźniak...

 

Uchwała nr 23 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza komisję d...

 

Uchwała nr 22 - W przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Iłkiewicza Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. dr hab. Andrzeja Barana i dr hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 21 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika usunęła z zalecanej formy rozpraw doktorskich punkt dotyczący wymogu napisania artykułu popularnego w języku polskim.

 

Uchwała nr 20 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa Hełminiaka Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta p...

 

Uchwała nr 19 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Hełminiaka.

 

Uchwała nr 18 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr Dariuszowi Graczykowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 17 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agnieszcze Janiuk. Kan...

 

Uchwała nr 16 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktor habilitowanej Agnieszce Janiuk. Za podjęciem tej uchwały opowied...

 

Uchwała nr 15 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w tajnym głosowaniu postanowiła zgłosić do Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Joannę Mikołajewską.

 

Uchwała nr 14 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2019 rok.

 

Uchwała nr 13 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2018 rok.

 

Uchwała nr 12 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła następujące zasady działania Szkoły Doktorskiej GeoPlanet:- regulamin Szkoły Doktorskiej GeoPlanet- regulamin rekrutacji do Szkoły...

 

Uchwała nr 11 - W przewodzie doktorskim mgr. Rafała Pawłaszka Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała zmiany recenzenta, w miejsce dr. hab. Tomy Tomova Rada Naukowa powołała na recenzenta...

 

Uchwała nr 10 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego komisję dok...

 

Uchwała nr 09 - W przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sybilskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. dr hab. Andrzeja Maciejewskiego i prof. dr hab. Krzysztofa Goź...

 

Uchwała nr 08 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Dominika Gronkiewicza wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską i ustalając przedm...

 

Uchwała nr 07 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Filipa Morawskiego wyznaczając na promotora dr hab. Michała Bejgera i ustalając przedmiot...

 

Uchwała nr 06 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Krystiana Iłkiewicza wyznaczając na promotora prof. dr hab. Joannę MIkołajewską i ustalaj...

 

Uchwała nr 05 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Marcina Gładkowskiego wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ryszarda Szczerbę i ustalają...

 

Uchwała nr 04 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Wojciecha Hellwinga Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta p...

 

Uchwała nr 03 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Wojciecha Hellwinga.

 

Uchwała nr 02 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr. Marcina Semczuka wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas, i ustalając przedmiot...

 

Uchwała nr 01 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na przewodniczącego prof. dr hab. Ryszarda Szczerbę, na zastępcę przewodniczącego – dr hab. Krzysztofa Nalewajko i na sekretarza pro...

 

 

2018

Uchwała nr 58/2018 - Na podstawie art. 105 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Rada Naukowa podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Arkadiuszowi Olechowi.

 

Uchwała nr 57/2018 - Rada Naukowa nadała dr Brynmorowi Haskellowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 56/2018 - Uchwała Rady Naukowej CAMK nr 56/2018Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2017.

 

Uchwała nr 55/2018 - Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała powołanie dr hab. Radosława Smolca na kierownika studiów doktoranckich.

 

Uchwała nr 54/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą zamiar Dyrektora zatrudnienia prof. dr hab. Rafała Moderskiego na stanowisku zastępcy Dyrektora CAMK ds. Naukowych.

 

Uchwała nr 53/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Dariusza Graczyka Rada Naukowa wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta prof. dr hab. Stanisława Zołę i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Marcina Kiragę.

 

Uchwała nr 52/2018 - Rada Naukowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Dariusza Graczyka.

 

Uchwała nr 51/2018 - Rada Naukowa poparła wnioski Marcina Semczuka i Magdaleny Sieniawskiej o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

 

Uchwała nr 50/2018 - Rada Naukowa PAN poparła kandydaturę prof. dr. hab. Macieja Konackiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Uchwała nr 49/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Teka Prasad Adhikari za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 48/2018 - Rada Naukowa nadała mgr. Tekowi Prasad Adhikari stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 47/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Teka Prasad Adhikari.

 

Uchwała nr 46/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr. Teka Prasad Adhikari przyjęła rozprawę doktorską mgr. Te...

 

Uchwała nr 45/2018 - Rada Naukowa nadała mgr. Grzegorzowi Gajdzie stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 44/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gajdy.

 

Uchwała nr 43/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy przyjęła rozprawę doktorską mgr. Grzegorz Gajdy i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 42/2018 - Rada Naukowa pozywnie zaopiniowała zamiar powołania prof. dr hab. Leszka Roszkowskiego na kierownika Zakładu Astrocent.

 

Uchwała nr 41/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie oceniania kadry naukowej CAMK:- dodano § 7 w brzmieniuPracownicy Zakładu Astrocent są dodatkowo oceniani na zasadach określonych wRegulaminie Organizacyjnym Zakładu Astrocent.

 

Uchwała nr 40/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych w CAMK:- §1dodanie :1. Artykuły niniejszego Regulaminu §2-§8 odnoszą się do konkursów na stanowiskanaukowe w Zakładzie Astrofizyki I w Toruniu oraz Zakładzie Astrofizyki II wWarszawie (dalej: Zakładach I i II).2. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w ZakładzieMiędzynarodowa Agenda Badawcza ASTROCENT (Zakład Astrocent) w Warszawieokreśla Regulamin organizacyjny Zakładu Międzynarodowa Agenda BadawczaASTROCENT.- §2 pkt 1. brzmi : 1. ...

 

Uchwała nr 38/2018 - Rada Naukowa uchwaliła następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym CAMK:- rozdział IV, §1dodanie pkt. 3)3) Zakład Międzynarodowa Agenda Badawcza: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofi-zyki Cząstek w Warszawie (Zakład Astrocent),- rozdział V, §1 pkt 1. brzmi : 1. . Kierownik Zakładu Astrocent, ...

 

Uchwała nr 37/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą kandydaturę prof. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz do Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Uchwała nr 36/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Magdaleny Sieniawskiej wyznaczając na promotora dr hab. Michała Bejgera.

 

Uchwała nr 35/2018 - Rada Naukowa nadała dr Rodolfo Silva Smiljanicowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 34/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Klaudii Kowalczyk za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 33/2018 - Rada Naukowa nadała mgr Klaudii Kowalczyk stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 32/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Kowalczyk.

 

Uchwała nr 31/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk przyjęła rozprawę doktorską mgr Klaudii Kowalczyk i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 30/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę o zainicjowaniu badań w dziedzinie astrofizyki cząstek,w szczególności w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej Astrocent.

 

Uchwała nr 29/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Arkadiuszowi Olechowi. Kandydatami na recenzentów są:prof. dr hab. Henryk Cugier, UWprof. dr hab. Bożena Czerny, CFT PANprof. dr hab. Michał Jaroszyński, UWprof. dr hab. Tadeusz Jopek, UAMprof. dr hab. Tadeusz Michałowski, UAMprof. dr hab. Andrzej Niedzielski, UMKprof. dr hab. Andrzej Pigulski, UWrprof. dr hab. Grzegorz Pojmański, UWprof. dr hab. Igor Soszyński, UWprof. dr hab. Kazimierz Stępień, UW...

 

Uchwała nr 28/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Arkadiuszowi Olechowi. Za podjęciem tej uchwały opowiedziało się 19 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw.

 

Uchwała nr 27/2018 - Rada Naukowa nadała Diogo Texteira Belloniemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 26/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Diogo Texteira Belloniego.

 

Uchwała nr 25/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim Diogo Texteira Belloniego przyjęła rozprawę doktorską Diogo Texteira Belloniego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 24/2018 - Rada Naukowa uznała rozprawę doktorską Abbasa Askara za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 23/2018 - Rada Naukowa nadała Abbasowi Askarowi stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 22/2018 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Abbasa Askara.

 

Uchwała nr 21/2018 - Powołana przez Radę Naukową komisja doktorska w przewodzie doktorskim Abbasa Askara przyjęła rozprawę doktorską Abbasa Askara i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 20/2018 - Rada Naukowa uchwaliła zmiany w Statucie Centrum Astronomicznego PAN, polegające na dopisaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w § 6 pkt 1, § 7 pkt 2, § 13 pkt 8 oraz zmianie schematu struktury organizacyjne CAMK (dodanie zakładu Astrocent).Zmienione punkty Statutu mają obecnie następujące brzmieni...

 

Uchwała nr 19/2018 - Rada Naukowa jako kandydata na członka Komitetu Polityki Naukowej wybrała prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.

 

Uchwała nr 18/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2017 r oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2018. ...

 

Uchwała nr 17/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyjmującą plan zadaniowo-finansowy na rok 2018.

 

Uchwała nr 16/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Rodolfo Smiljanica Rada Naukowa wybrała na recenzenta prof. dr hab. Aleksandra Schwarzenberga-Czernego.

 

Uchwała nr 14/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Abbasa Askara komisję doktorską w składzie: dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Agnieszka Janiuk, dr hab. Łukasz Wyrzykowski, prof. dr hab. ...

 

Uchwała nr 13/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Abbasa Askara Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Agnieszkę Janiuk i dr hab. Łukaszaw Wyrzykowskiego.

 

Uchwała nr 12/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Diogo Teixeira Belloni komisję doktorską w składzie: dr hab. Mirosław Giersz, dr hab. Krzysztof Gęsickiego, dr hab. Paweł Pietrukowicz, prof. dr hab. Joanna Mikołajewska, dr hab. Arkadiusz Olech, prof.. dr hab. Michał Różyczka, prof. dr hab. Marek Sarna....

 

Uchwała nr 11/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Diogo Teixeira Belloni Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Krzysztofa Gęsickiego i dr hab. Pawła Pietrukowicza.

 

Uchwała nr 10/2018 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Brynmora Haskella Rada Naukowa wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta prof. dr hab. Bronisława Rudaka i na członka komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Bożenę Czerny.

 

Uchwała nr 09/2018 - Rada Naukowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Brynmora Haskella.

 

Uchwała nr 08/2018 - Rada Naukowa przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2018 rok.

 

Uchwała nr 07/2018 - Rada Naukowa rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2017 rok.

 

Uchwała nr 06/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. Evangelie Athanasoula, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. Fracois Hammer, prof. Gary Mamon, ...

 

Uchwała nr 05/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gajdy Rada Naukowa powołała na recenzentów prof. dr hab. Marka Biesiadę i prof. Francoisa Hammera.

 

Uchwała nr 04/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Grzegorza Gajdy wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas, i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 03/2018 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa powołała w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Ewa Łokas, dr hab. Agnieszka Pollo, prof. dr hab. Marek Demiański, dr hab. Agata Różańska , dr hab. Mirosław Giersz...

 

Uchwała nr 02/2018 - W przewodzie doktorskim mgr Klaudii Kowalczyk Rada Naukowa powołała na recenzentów dr hab. Agnieszką Pollo i prof. dr hab. Marka Demiańskiego.

 

Uchwała nr 01/2018 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Klaudii Kowalczyk wyznaczając na promotora prof. dr hab. Ewę Łokas, i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

2017

Uchwała nr 48/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika postanowiła uzupełnić regulamin rady naukowej następującym punktem:Przy braku sprzeciwu co najmniej pięciu członków Rady, dopuszcza się głosowanie przy pomocy środków elektronicznych.

 

Uchwała nr 47/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program badań statutowych w CAMK na 2018 rok.

 

Uchwała nr 46/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Teka Adhikari komisję doktorską w składzie: dr hab. Agata Różańska, dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, dr Matteo Guainazzi , dr hab. Michał Bejger, prof. dr hab. Ewa Łokas, prof. dr hab. Marek Sikora, prof. dr hab. Andrzej Zdziarski.. Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Rafała Pawłaszka i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 45/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Teka Adhikari Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Andrzeja Maciołka-Niedźwieckiego i dr Matteo Guainazzi.

 

Uchwała nr 44/2017 - W postępowaniu habilitacyjnym dr Rodolfo Smiljanica Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Jarosława Dyksa, na recenzenta prof. dr hab. Romualda Tylendę i na członka komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Michała Różyczkę.

 

Uchwała nr 43/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Rodolfo Smiljanica.

 

Uchwała nr 42/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Rafała Pawłaszka komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Maciej Konacki, dr hab. Toma Tomov, prof. dr hab. Andrzej Pigulski, dr hab. Michał Bejger, dr hab. Jarosław Dyks , prof. dr hab. Michał Różyczka, prof. dr hab. Marek Sarna. Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Rafała Pawłaszka i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 41/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Rafała Pawłaszka Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Tomę Tomova i prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego.

 

Uchwała nr 40/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła zmieniającą tytuł rozprawy doktorskie mgr Rafała Pawłaszka ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 39/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr Krzysztofowi Nalewajko stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

 

Uchwała nr 38/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uznała rozprawę doktorską Stanisława Kozłowskiego za wyróżniającą.

 

Uchwała nr 37/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała Stanisławowi Kozłowskiemu stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 36/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Stanisława Kozłowskiego.

 

Uchwała nr 35/2017 - Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim Stanisława Kozłowskiego przyjęła rozprawę doktorską Stanisława Kozłowskiego i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 34/2017 - 34/2017Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2016.

 

Uchwała nr 33/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika poparła wnioski Krystiana Iłkiewicza i Grzegorza Gajdy o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

 

Uchwała nr 32/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kozłowskiego komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Maciej Konacki, prof. dr hab. Sławomir Ruciński, dr hab. Łukarz Wyrzykowski. dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Arkadiusz Olech, prof. dr hab.Michał Różyczka, prof. dr hab. Marke Sarna. Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Stanisłœa Kozłowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 31/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała Varadarajana Parthasarathy stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 30/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej Varadarajana Parthasarathy.

 

Uchwała nr 29/2017 - 29/2017Powołana przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika komisja doktorska w przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy przyjęła rozprawę doktorską Varadarajana Parthasarathy i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 28/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr hab. Radosława Smolca do Nagrody Naukowej Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego.

 

Uchwała nr 27/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała komisję ds konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN w składzie: prof. Tomasz Bulik, dr hab. Jarosław Dyks, dr hab. Mirosław Giersz, prof. Gerald Handler, prof. Ewa Łokas, prof. Michał Różyczka, prof. Romuald Tylenda.

 

Uchwała nr 26/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę uznającą stopień doktora nauk nadany Rodolfo Henrique Silva Smiljanicowi przez Uniwersytet São Paulo w Brazylii za równorzędny polskiemu stopniowi doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.

 

Uchwała nr 25/2017 - W przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kozłowskiego Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. Sławomira Rucińskiego i dr hab. Łukasza Wyrzykowskiego.

 

Uchwała nr 24/2017 - Zgodnie z Art 14 ust 5 Ustawy o o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała w przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy komisję doktorską w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. Daniel Proga, dr hab. Michał Bejger, dr hab. Michał Chodorowski, dr hab. Jarosław Dyks, prof. dr hab.Ewa Szuszkiewicz. Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przekazuje wybranej komisji doktorskiej uprawnienia do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Varadarajana Parthasarathy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 23/2017 - W przewodzie doktorskim Varadarajana Parthasarathy Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów dr hab. Agnieszkę Janiuk i prof. Daniela Progę.

 

Uchwała nr 22/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr Bhupendra Prakash Mishra stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 21/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Bhupendra Prakash Mishra.

 

Uchwała nr 20/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła rozprawę doktorską mgr Bhupendra Prakash Mishra i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 19/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2016 r oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2017

 

Uchwała nr 18/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę przyjmującą plan zadaniowo-finansowy na rok 2017.

 

Uchwała nr 17/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Abbasa Askara wyznaczając na promotora dr hab. Mirosława Giersza i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 16/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Diogo Teixeira Belloni wyznaczając na promotora dr hab. Mirosława Giersza i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 15/2017 - W przewodzie doktorskim Bhupendry Prakasha Mishra Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. Luciano Rezzolę i prof. Jose Antoniego Fonta.

 

Uchwała nr 14/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą propozycję przekazania darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 5.000,00 zł.

 

Uchwała nr 13/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała zmian w regulaminie studiów doktoranckich wprowadzając skalę ocen.

 

Uchwała nr 12/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Krzysztofa Hełminiaka do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

 

Uchwała nr 11/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w CAMK PAN

 

Uchwała nr 10/2017 - 10/2017W postępowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa Nalewajko Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta dr hab. Jarosława Dyksa i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Agatę Różańską.

 

Uchwała nr 09/2017 - 9/2017Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wyraziłą zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Nalewajko.

 

Uchwała nr 08/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr inż. Weronice Narloch stopień doktora nauk fizycznych.

 

Uchwała nr 07/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Narloch.

 

Uchwała nr 06/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła rozprawę doktorską mgr inż. Weroniki Narloch i dopuściła ją do publicznej obrony.

 

Uchwała nr 05/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2017 rok.

 

Uchwała nr 04/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2016 rok.

 

Uchwała nr 03/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Varadarajana Parthasarathy wyznaczając na promotora prof. dr hab. Włodzimierza Kluźniaka i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 02/2017 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski mgr Justyny Średzińskiej wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską i ustalając przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski.

 

Uchwała nr 01/2017 - W przewodzie doktorskim mgr inż. Weroniki Narloch Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika powołała na recenzentów prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego i prof. dr hab. Kazimierza Stępnia.

 

 

 

 

2016

Uchwała nr 23/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Bhupendra Prakash Mishra wyznaczając na promotora prof. dr hab. Włodzimierza Kluźniaka.

Uchwała nr 22/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę wszczynającą przewód doktorski Tek Prasad Adhikari wyznaczając na promotora dr hab. Agatę Różańską.

Uchwała nr 21/2016 - Rada Naukowa nadała Radosławowi Smolcowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

Uchwała nr 20/2016 - Rada Naukowa nadała mgr Karoliny Bąkowskiej stopień doktora nauk fizycznych.

Uchwała nr 19/2016 - Rada Naukowa przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Bąkowskiej.

Uchwała nr 18/2016 - Rada Naukowa przyjęła rozprawę doktorską mgr Karoliny Bąkowskiej i dopuściła ją do publicznej obrony.

Uchwała nr 17/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr Rodolfo Smiljanica do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwała nr 16/2016 - Rada Naukowa poparła wnioski Justyny Sredzińskiej i Grzegorza Gajdy o przyznanie stypendiów prezesa PAN.

Uchwała nr 15/2016 - W przewodzie doktorskim mgr Karoliny Bąkowskiej powołała na recenzentów dr hab. Macieja Mikołajewskiego i prof. dr hab. Igora Soszyńskiego.

Uchwała nr 14/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą sposób pokrycia straty CAMK za rok 2015.

Uchwała nr 13/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie propozycji nowych zasad kategoryzacji jednostek naukowych.

Uchwała nr 12/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą zgłoszenie kandydatury dr Radosława Smolca do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego.

Uchwała nr 11/2016 - Rada naukowa, w postępowaniu habilitacyjnym dr Radosława Smolca, wybrała na sekretarza komisji habilitacyjnej dr hab. Arkadiusza Olecha, na recenzenta prof. dr hab. Józefa Smaka i na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Aleksieja Pamiatnycha.

Uchwała nr 10/2016 - Rada Naukowa wyraziłą zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Radosława Smolca.

Uchwała nr 09/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyznającą profesorowi Pawłowi Haenslowi medal Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.

Uchwała nr 08/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę przyznającą profesorowi Wojciechowi Dziembowskiemu medal Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.

Uchwała nr 07/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu finansowego za rok 2015 oraz przyjmującą plan finansowy na rok 2016.

Uchwała nr 06/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu zadaniowo - finansowego za rok 2015 oraz przyjmującą plan zadaniowy na rok 2016.

Uchwała nr 05/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę zgłaszającą kandydaturę prof. dr hab. Michała Różyczki na członka Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów.

Uchwała nr 04/2016 - Rada Naukowa przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2016 rok.

Uchwała nr 03/2016 - Rada Naukowa rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2015 rok.

Uchwała nr 02/2016 - Rada Naukowa uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Krzysztofa Nalewajko do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

Uchwała nr 01/2016 - Rada Naukowa podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Aleksiejowi Pamiatnychowi.
 

2015

Uchwała nr 24/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika dokonała zmian w regulaminie studiów doktoranckich.

Uchwała nr 23/2015 - w sprawie zmiany regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Uchwała nr 22/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę popierającą propozycję przekazania darowizny dla Fundacji SALT w wysokości 3.000,00 zł.

Uchwała nr 21/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła regulamin wewnętrznych grantów badawczych dla młodych pracowników i doktorantów CAMK

Uchwała nr 20/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika zatwierdziła tematy badawcze CAMK na 2016 rok.

Uchwała nr 19/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła planu finansowo- zadaniowy CAMK na 2015 rok.

Uchwała nr 18/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika zatwierdziła wykonanie planu finansowo-zadaniowego za 2015 rok.

Uchwała nr 17/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła zmiany w regulaminie konkursów na stanowiska naukowe.

Uchwała nr 16/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uznała rozprawę doktorską mgr Milenie Ratajczak za wyróżniającą.

Uchwała nr 15/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała mgr Milenie Ratajczak stopień doktora nauk fizycznych.

Uchwała nr 14/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Mileny Ratajczak.

Uchwała nr 13/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła rozprawę doktorską mgr Mileny Ratajczak i dopuściła ją do publicznej obrony.

Uchwała nr 12/2015 - w sprawie przyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN.

Uchwała nr 11/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program współpracy z zagranicą w CAMK na 2015 rok.

Uchwała nr 10/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika przyjęła program badań statutowych w CAMK na 2015 rok.

Uchwała nr 09/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika rozliczyła pozytywnie realizację badań statutowych w CAMK za 2015 rok.

Uchwała nr 08/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w przewodzie doktorskim mgr Mileny Ratajczak (promotor prof. M.Konacki) dokonała wyboru recenzenta, dr hab. T.Tomowa w miejce powołanego poprzednio na recenzenta prof. dr hab. A.Pigulskiego.

Uchwała nr 07/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwa łę wyznaczającą kandydatów na recenzentów w postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Aleksiejowi Pamiatnych.

Uchwała nr 06/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika podjęła uchwa łę wszczynającą postępowanie o nadanie tytułu profesora doktorowi habilitowanemu Aleksiejowi Pamiatnych.

Uchwała nr 05/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Rodolfo Smiljanica do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

Uchwała nr 04/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uchwaliła wniosek zgłaszający kandydaturę dr Radosława Smolca do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

Uchwała nr 03/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w przewodzie doktorskim mgr Mileny Ratajczak (promotor prof. M.Konacki) dokonała wyboru recenzentów, podjęła uchwa łę ustalającą przedmioty egzaminu doktorskiego na astrofizykę, filozofię i język angielski oraz dokonała wyboru komisji egzaminacyjnych.

Uchwała nr 02/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika nadała dr Markowi Nikołajukowi stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii.

Uchwała nr 01/2015 - Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika wybrała na przewodniczącego prof. dr hab. Ryszarda Szczerbę, na zastępcę przewodniczącego - prof. dr hab. Michała Różyczkę i na sekretarza dr hab. Juliana Leszka Zdunika.
 

2014

Uchwała nr 27/2014 - wprowadzająca zmiany w Statucie CAMK PAN

Uchwała nr 26/2014 - zatwierdzająca podział zysku finansowego za rok 2013

Uchwała nr 25/2014 - popierajaca kandydaturę dr hab. Agnieszki Pollo do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowy

Uchwała nr 24/2014 -  powołująca na sekretarza komisji habilitacyjnej, członka komisji i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Nikołajuka

Uchwała nr 23/2014 - wyrażająca zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marka Nikołajuka

Uchwała nr 22/2014 - pozytywnie opiniująca zamiar Dyrektora zatrudnienia dr hab. R. Moderskiego na stanowisku zastępcy Dyrektora CAMK ds. Naukowy

Uchwała nr 21/2014 - popierająca kandydaturę dr Radosława Smolca  do Nagrody Naukowej im. Stefana Pieńkowskiego

Uchwała nr 20/2014 - dokonująca wyboru Komisji ds. konkursów na stanowiska naukowe

Uchwała nr 19/2014 - popierającą kandydaturę prof. dr hab. Ewy Łokas do Rady Narodowego Centrum Nauki

Uchwała nr 18/2014 - nadająca stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii mgr Arkadiuszowi Hypkiemu

Uchwała nr 17/2014 - przyjmująca publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Hypkiego

Uchwała nr 16/2014 - przyjmująca i dopuszczająca do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Arkadiusza Hypkiego

Uchwała nr 15/2014 - nadająca stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii mgr Magdalenie Otulakowskiej-Hypkiej

Uchwała nr 14/2014 - przyjmująca publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

Uchwała nr 13/2014 - przyjmująca i dopuszczająca do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

Uchwała nr 12/2014 - wybierająca przedstawicieli RN do Komisji Konkursowej PAN ds wyboru Dyrektora CAMK PAN

Uchwała nr 11/2014 - zatwierdzająca preliminaż budżetowy CAMK na rok 2014

Uchwała nr 10/2014 - zatwierdzająca sprawozdanie finansowe CAMK za rok 2013

Uchwała nr 09/2014 - wszczynająca przewód doktorski mgr Karoliny Bąkowskiej

Uchwała nr 08/2014 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

Uchwała nr 07/2014 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

Uchwała nr 06/2014 - przedłużająca kadencję Komisji d/s konkursów na stanowiska naukowe w CAMK PAN

Uchwała nr 05/2014 - popierająca zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. Geralda Handlera na stanowisko prof.  nadzwyczajnego w CAMK PAN

Uchwała nr 04/2014 - popierająca zamiar dyrekcji wystąpienia o mianowanie prof. E. Łokas  na stanowisko prof. nadzwyczajnego w CAMK

Uchwała nr 03/2014 - uchwalająca regulamin konkursów na stanowiska naukowe

Uchwała nr 02/2014 - przyjmująca program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2014

Uchwała nr 01/2014 - uznająca że program badań statutowych został wykonany prawidłowo
 

2013

Uchwała nr 27/2013 - uchwała wprowadzająca poprawki do regulaminu studiów doktoranckich

Uchwała nr 26/2013 - dot. nadajnia dr Michałowi Bejgerowi stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomii

Uchwała nr 25/2013 - uchwała o nieuchylaniu dotychczasowego regulaminu konkursów na stanowiska naukowe

Uchwała nr 24/2013 - zatwierdzająca zmiany w regulaminie studiów doktoranckich CAMK i wprowadzająca punkty ECTS

Uchwała nr 23/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Szymona Kozłowskiego

Uchwała nr 22/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

Uchwała nr 21/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Rafałowi Moderskiemu

Uchwała nr 20/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

Uchwała nr 19/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu

Uchwała nr 18/2013 - popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

Uchwała nr 17/2013 - przyjmująca program badań statutowych na rok 2014

Uchwała nr 16/2013 - powołująca recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

Uchwała nr 15/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Magdaleny Otulakowskiej-Hypkiej

Uchwała nr 14/2013 - powołująca recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Hryniewicza

Uchwała nr 13/2013 - wszczynająca przewód doktorski mgr Krzysztofa Hryniewicza

Uchwała nr 12/2013 - zatwierdzająca preliminaż budżetowy CAMK na rok 2013

Uchwała nr 11/2013 - zatwierdzająca sprawozdanie finansowe CAMK za rok 2012

Uchwała nr 10/2013 - powołująca członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera

Uchwała nr 09/2013 - wyrażająca zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera

Uchwała nr 08/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Julianowi L. Zdunikowi

Uchwała nr 07/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Julianowi L. Zdunikowi

Uchwała nr 06/2013 - powołująca recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

Uchwała nr 05/2013 - wszczynająca postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Ewie Szuszkiewicz

Uchwała nr 04/2013 - dotycząca zalecanej formy rozpraw doktorskich

Uchwała nr 03/2013 - dotycząca zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Mileny Ratajczak

Uchwała nr 02/2013 - przyjmująca program współpracy z zagranicą w CAMK na rok 2013

Uchwała nr 01/2013 - uznająca że program badań statutowych w CAMK w 2012 roku został wykonany prawidłowo