small pl CAMK logo

 

Herschel sattelite

Herschel

Jak i kiedy powstały galaktyki? Jak rodzą się gwiazdy? Na te pytania będzie starał się znaleźć odpowiedź teleskop kosmiczny HERSCHEL. Kosmiczne Obserwatorium Herschela (ang. Herschel Space Observatory), w skrócie nazywane Herschel – teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przeznaczony do prowadzenia obserwacji astronomicznych w zakresie dalekiej podczerwieni i fal submilimetrowych. Obserwatorium zostało wyniesione 14 maja 2009 roku, wspólnie z satelitą Planck, na orbitę wokół punktu L2 układu Ziemia–Słońce, znajdującego się w odległości około 1,5 mln km od Ziemi. Obserwacje astronomiczne były prowadzone do 29 kwietnia 2013. Łączność z satelitą została zakończona 17 czerwca 2013. Obecnie astronomowie pracują nad opracowaniem i analizą wyników obserwacji prowadzonych przy użyciu tego teleskopu. Więcej na stronach projektu Herschel.


 

AstroGrid-PL logo

AstroGrid-PL

AstroGrid-PL jest gridem dziedzinowym budowanym w ramach projektu PLGrid Plus. Projekt ten jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a jego koordynatorem jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH. Koordynatorem gridu AstroGrid-PL jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN a w pracach uczestniczą ponadto ośrodki astronomiczne: CA UMK (Toruń), OA UJ (Kraków) i KA UP (Kraków). Głównym celem gridu dziedzinowego jest stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej dla potrzeb całego, krajowego środowiska astronomicznego, która będzie ułatwiała wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w badaniach naukowych. W tym celu przygotowane zostały następujące, dedykowane usługi dziedzinowe:

  • Astro-data (zarządzanie danymi)
  • Polskie Wirtualne Obserwatorium (polskie serwisy VO)
  • Astro-pipelines (środowisko workflow/zadań złożonych)
  • InSilicoLab for Astropysics (web framework for numerical experiments, supports Piernk code)

Więcej informacji na Portalu AstroGrid-PL.

 


 

Las Campanas Observatory

CASE

CASE to akronim angielskiej nazwy długoterminowego projektu badawczego Cluster AgeS Experiment, którego głównym celem jest dokładne wyznaczenie wieku i odległości dla pobliskich gromad kulistych na podstawie obserwacji rozdzielonych układów zaćmieniowych. Realizacja projektu podzielona została na dwie części. Pierwsza część, to rozległy przegląd fotometryczny około 10 gromad kulistych z Galaktyki, który ma na celu wykrycie układów zaćmieniowych będących w pobliżu lub przed punktem odejścia od ciągu głównego. Przegląd prowadzony jest przy użyciu 1-metrowego teleskopu Swope w obserwatorium Las Campanas w Chile. Druga część projektu poświęcona jest wyznaczeniu absolutnych parametrów (mas, promieni, wieku i jasności) składników wybranych układów zaćmieniowych. Polega ona na dokładnych pomiarach krzywych prędkości radialnych oraz na dokładniejszych obserwacjach fotometrycznych w dziedzinie optycznej i w bliskiej podczerwieni. Więcej informacji na stronach projektu CASE.Integral satellite

Integral

INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory), laboratorium do obserwacji w zakresie promieniowania gamma, zostało umieszczone na orbicie w roku 2002. W przygotowaniu tej misji brali udział astronomowie z CAMK PAN, a w Centrum Badań Kosmicznych PAN wykonano elementy elektroniki i oprogramowania do instrumentów INTEGRALa. Dotychczasowe obserwacje przyniosły ciekawe odkrycia w zakresie emisji w liniach (linia anihilacyjna, linie z rozpadów izotopów promieniotwórczych), emisji źródeł związanych z gwiazdami neutronowymi i czarnymi dziurami, oraz błysków promieniowania gamma. Więcej na stronach projektu INTEGRAL.