small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa elektronicznego sprzętu pomiarowego wraz z akcesoriami, postępowanie nr MAB-251-8/20

Dostawa elektronicznego sprzętu pomiarowego wraz z akcesoriami
Postępowanie nr MAB-251-8/20
 
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-8/20 na dostawę elektronicznego sprzętu pomiarowego wraz z akcesoriami.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 9 października 2020 r., godzina 09:45.
 
Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 02.10.2020 r.
załączniki w wersji edytowalnej po zmianie SIWZ z dn. 02.10.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie