small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marii Olejak

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Aleksandry Marii Olejak

 

Tytuł rozprawy: 

The origin of binary black hole mergers
 
Isolated binary evolution scenarios with and without a common envelope phase

 

 

Promotor:  
  prof. dr hab. Tomasz Bulik  Uniwersytet Warszawski
oraz 
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Marek Biesiada

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  prof. Anastasios Fragkos Uniwersytet w Genewie
  prof. dr hab. Andrzej Królak Instytut Matematyczny PAN

 

 

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska - format PDF, size 13.4MiB, text layer

 

Streszczenie (en)/Abstract - format PDF, size 22.4KiB, text layer

 

Streszczenie (pl) - format PDF, size 24.1KiB, text layer

 

Recenzja 1 (pl) - format PDF, size 876.5KiB, text layer

 

Recenzja 2 (en) - format PDF, size 7.6MiB, text layer

 

Recenzja 3 (pl) - format PDF, size 231.1KiB, text layer

 Archiwa


Kategorie