small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie astrofizyki fal grawitacyjnych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs o 3-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS pt. ,,Cisza przed burzą: modyfikacje zestawu narzędzi do analizy fal grawitacyjnych w obliczu przyszłych wyzwań'', nr 2021/43/B/ST9/01714, kierowanym przez dr. hab. Michała Bejgera i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, oraz doktoranci w dziedzinie astronomii, fizyki bądź kierunków pokrewnych, posiadający dobrą znajomość astrofizyki relatywistycznej, metod numerycznych i programowania. Zakres prac obejmuje przygotowanie i analizę danych oraz badania astrofizyczne w ramach prac grupy. Student będzie również zobowiązany do pisania skryptów i publikacji z zakresu obliczeń i analizy danych.

Suma stypendium wynosi 5000 zł brutto brutto/mies. Przewidziane jest również finansowanie związane z podróżami w celach naukowych oraz wyposażeniem. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- CV z danymi personalnymi, kopię dyplomu licencjata lub magistra, opis zainteresowań naukowych, informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, listę publikacji, skan podpisanej Deklaracji RODO - dostępnej na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/media/uploads_current/o_instytucie/rodo/ncn/rodo_deklaracja_pl_ncn.pdf

 

Zgłoszenia w formacie PDF należy przesłać na adres recruitment@camk.edu.pl do 15 sierpnia 2022 r.

Natomiast  pytania dotyczące stypendium można przesyłać na adres bejger@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem sierpnia 2022 roku.

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia kryteria zawarte w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).


Archiwa


Kategorie