small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem na rzecz Międzynarodowej Agendy Badawczej AstroCeNT

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem na rzecz Międzynarodowej Agendy Badawczej AstroCeNT

Postępowanie nr MAB-251-6/20

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-6/20 na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na rzecz Międzynarodowej Agendy Badawczej AstroCeNT

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 22 września 2020 r., godzina 09:45.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki w wersji edytowalnej


informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Archiwa


Kategorie