small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Remont pomieszczeń biurowych nr 18 i 19 znajdujących się w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, przy ul. Bartyckiej 18 (00-716) w Warszawie

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.
Zaprasza do składania ofert na: Remont pomieszczeń biurowych nr 18 i 19 znajdujących się w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, przy ul. Bartyckiej 18 (00-716) w Warszawie

Nr postępowania DAG-212-01/20

Termin składania ofert 04.05.2020 r. godz. 10.00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty DOC  

Kosztorys

Wzór umowy

RODO

Archiwa


Kategorie