small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Prenumerata czasopism zagranicznych na potrzeby Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz cenowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wzór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie