small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stanowiska liderów grup badawczych w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs na 4 stanowiska liderów grup badawczych w Zakładzie AstroCeNT (Centrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek) – interdyscyplinarnym, międzynarodowym ośrodku badawczym utworzonym przez prof. Leszka Roszkowskiego oraz prof. Tomasza Bulika – laureatów programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), prowadzonego przez Fundację Nauki Polskiej. Projekt jest finansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej informacji na temat projektu AstroCeNT znajduje się pod adresem: https://www.camk.edu.pl/pl/research/projects/astrocent/
oraz na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/laureaci-drugiego-konkursu-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze/).


Zadaniem osób wyłonionych w wyniku konkursu będzie kierowanie badaniami naukowymi w jednym z następujących obszarów programów eksperymentalnych realizowanych w AstroCeNT: (i) układy fotopowielaczy krzemowych,(ii) zaawansowane systemy elektroniczne, (iii) zbieranie i przetwarzanie informacji z dużych baz danych oraz (iv) programowanie IT. W tym celu będą musieli uformować własne grupy badawcze oraz utworzyć laboratoria, na które będą mieli możliwość uzyskania dodatkowego, znacznego dofinansowania.


Od kandydatów – fizyków i inżynierów oczekujemy udokumentowanego, nieprzeciętnego dorobku na froncie prac badawczo-rozwojowych nad sprzętem i oprogramowaniem do ultraczułych narzędzi badawczych służących do prowadzenia doświadczeń w zakresie fizyki cząstek i astrofizyki, w szczególności nad ciemną materią i falami grawitacyjnymi. Całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku lidera grupy badawczej będzie wynosić 27.000 PLN (netto ok. 16.000 PLN).


Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat (do końca czerwca 2023 r.).


Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku proszone są o przesłanie do 2 grudnia 2018 r. na adres mailowy office@astrocent.pl następujących dokumentów:

  1. CV,
  2. charakterystyki zainteresowań naukowych,
  3. wykazu dorobku naukowego,
  4. kserokopii dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
  5. trzech lub czterech listów referencyjnych,
  6. skanu podpisanego formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” (dostępny na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent.


W przypadku, gdy po przeprowadzeniu procedury konkursowej część stanowisk będzie pozostawać nadal nieobsadzona, będziemy również rozpatrywać dokumenty aplikacyjne nadesłane po 2 grudnia 2018 r.


Więcej informacji na temat powyższej oferty pracy można uzyskać na stronie Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/349733
oraz kontaktując się z prof. Leszkiem Roszkowskim (leszek.roszkowski@astrocent.pl) oraz prof. Tomaszem Bulikiem (tomek.bulik@astrocent.pl).

 

Archiwa


Kategorie