small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie dynamiki galaktyk

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie ogłasza konkurs o 10-miesięczne stypendium naukowe dla młodych naukowców w projekcie badawczym Maestro „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” realizowanym pod kierunkiem prof. Ewy Łokas i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci w dziedzinie astronomii, astrofizyki lub kierunków pokrewnych. Wymagana jest dobra znajomość dynamiki galaktyk, programowania i języka angielskiego. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać cv z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące stypendiów należy przesyłać do 30 czerwca 2017 r. na adres: lokas@camk.edu.pl

Archiwa


Kategorie