small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Ogłoszenie o przetargu na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (Sekretariat) w terminie do 22 maja 2015 r., godz. 11:45. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

  1. Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie UZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.docx)
  3. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz ofertowy (.docx)
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (.docx)

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją .docx i PDF dokumentacji wiążące zapisy zawarte są w wersji PDF plików.

Archiwa


Kategorie