small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Asterosejsmologia


Asterosejsmologia to dziedzina zajmująca się badaniem wewnętrznej struktury gwiazd poprzez badanie ich oscylacji wywoływanych falami sejsmicznymi. Dzieki udostępnionym ostatnio danym o nieznanej wczesniej dokładności, takie oscylacje powierzchni gwiazdy są mierzone z dokładnością lepszą niż jeden metr na sekundę. Dokładność prowadzonych z orbity pomierów fotometrycznych sięga jednej części na milion. Asterosejsmologia przeżywa swój złoty wiek. W opublikowanej niedawno pracy przeglądowej Gerald Handler z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, PAN w Warszawie przedstawia stan tej dziedziny. Praca jest przeznaczona głównie dla doktorantów i młodych astronomów, ale bardziej zaawansowani astronomowie takkże mogą odnieść korzyści z jej lektury. Pulsujące gwiazdy są w niej traktowane fenomenologicznie po czym przedstawiane są podstawowe zagadnienia teoretyczne astrosejsmologii. Analiza asterosejsmiczna jest omawiana na przykładach opublikowanych prac. Przeglądowy artykuł zawiera też wynikające z tej analizy dla różnych klas gwiazd oraz przedstawia perspektywy dla tej dziedziny w przyszłości.

Archiwa


Kategorie