small pl CAMK logo

Zawartość wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Ultra-słabe galaktyki jako wynik oddziaływań z Drogą Mleczną

Ewa Łokas ze współpracownikami odtworzyła własności ultra-słabych galaktyk Grupy Lokalnej jako efekt oddziaływań pływowych z Drogą Mleczną galaktyk dyskowych zanurzonych w halo ciemnej materii o płaskim profilu gęstości.

 

W ciągu ostatniej dekady w ramach przeglądu Sloan Digital Sky Survey w pobliżu Drogi Mlecznej odkryto kilkanaście ultra-słabych galaktyk sferoidalnych. Odkrycia te pozwoliły częściowo rozwiązać tzw. problem brakujących satelitów w kosmologii, polegający na tym, że w Grupie Lokalnej obserwujemy znacznie mniej małych galaktyk niż to przewiduje teoria oparta na zimnej ciemnej materii. Wydaje się, że problem ten ma też związek z inną zagadką: niezgodnością pomiędzy mierzonymi a przewidywanymi kształtami profili gęstości ciemnej materii w środku galaktyk karłowatych. Podczas gdy teoria przewiduje, iż gęstość ciemnej materii powinna silnie rosnąć w kierunku środka galaktyki, obserwacje wskazują, że rozkład ten jest raczej płaski w centrum. Symulacje uwzględniające procesy ewolucji gwiazd rozwiązują ten problem tłumacząc zmianę profilu gęstości wymiataniem materii przez wybuchy supernowych.

 

Wszystkie galaktyki powstają jako dyski gwiazdowe zanurzone w halo ciemnej materii. W pobliżu Drogi Mlecznej dominują jednak sferoidalne galaktyki karłowate. Ich pochodzenie tłumaczy się jako skutek oddziaływań pływowych z dużą galaktyką. Okazuje się, że jeśli początkowa mała galaktyka dyskowa posiadała halo ciemnej materii o płaskim profilu gęstości, jej ewolucja przebiega dużo szybciej. Silna utrata masy na odpowiednio ciasnej orbicie prowadzi często do całkowitego rozerwania galaktyki, co wyjaśnia, dlaczego tak niewiele ich obserwujemy. W niektórych przypadkach etapem pośrednim jest powstanie bardzo małego obiektu o własnościach zadziwiająco podobnych do własności ultra-słabych galaktyk odkrytych niedawno w pobliżu Drogi Mlecznej. Rysunki pokazują składnik gwiazdowy w dwóch takich obiektach powstałych w wyniku symulacji. W obszarze 1 kpc^3 galaktyki te zawierają tylko 907 (obiekt z lewej) i 356 (obiekt z prawej) gwiazd. Zobacz pełny artykuł.

Archiwa


Kategorie