small pl CAMK logo

Ewa L. Łokas

Ewa L. Łokas's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-7138-8899

Pokój: 127

Tel. : +48 223296127

E-mail: lokas@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • kosmologia fizyczna
  • ewolucja pływowa galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej
  • modelowanie dynamiczne sferoidalnych galaktyk karłowatych
  • zderzenia galaktyk karłowatych


    Mój profil w Bazie Nauki Polskiej