small pl CAMK logo

Mirosław Giersz

Mirosław Giersz's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-5987-5077

Pokój: 115

Tel. : +48 223296115

E-mail: mig@camk.edu.pl

Mirosław Giersz jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Po obronie doktoratu, w którym skupił się na procesach fizycznych w gromadach kulistych, w CAMK w 1989 r., odbył trzyletni (1990-1003) staż podoktorski w Departamencie Matematyki i Statystyki na Uniwersytecie Edynburskim. Dalsze studia w tematyce gromad kulistych, przy wykorzystaniu symulacji numerycznych, miały miejsce w CAMK i przyczyniły się do otrzymania stopnia doktora habilitowanego w 1999 r. Tytuł profesora otrzymał w 2020 r.


Wieloletnia działalność naukowa Prof. Giersza przyczyniła się do dużej liczby stałych międzynarodowych współprac z naukowcami z, m.in. Czech, Niemiec, Szkocji, Szwecji, USA czy Chin. Ponadto jest on aktywnym członkiem różnorakich stowarzyszeń, w tym projektu MODEST (Modeling and Observing DEnse STellar systems), którego jest także założycielem. W latach 1998-2006 prof. Giersz był zastępcą dyrektora ds. ogólnych w CAMK, w okresie 1999-2003 pełnił rolę sekretarza Komitetu Astronomii w Polskiej Akademii Nauk (PAN), w latach 2012-2015 był koordynatorem administracyjnym odpowiedzialnym za realizację Usługi Badawczej wykonywanej w ramach projektu AstroGrid-PL, zaś od 2015 r. jest przewodniczącym Komisji Własności Intelektualnych w CAMK PAN.


Do najważniejszych osiągnięć Prof. Giersza należy stworzenie kodu MOCCA (MOnte Carlo Cluster simulAtor), będącego ulepszoną wersją kodu Monte Carlo oraz jednym z najbardziej zaawansowanych kodów do badania ewolucji gromad gwiazdowych. Kod ten jest rozwijany nieprzerwanie od 1996 r., a jednym z najważniejszych współpracowników uczestniczących przy budowie pierwszych wersji kodu był prof. Douglas Heggie.


Według bazy danych Scopus (z dn. 19 sierpnia 2022 r.) Prof. Giersz jest autorem i współautorem 91 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 3 000 razy. Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


W skład gruby badawczej kierowanej przez Prof. Giersza, a ściśle współpracującej z grupą badawczą jego wieloletniego współpracownika, prof. Rainera Spurzem (Uniwersytet w Heidelbergu i Chińska Akademia Nauk), wchodzą jego obecni jak i byli doktoranci – dr Arkadiusz Hypki (CAMK PAN), Agostino Leveque i Lucas Hellström oraz dr Abbas Askar (Uniwersytet w Lund, od przyszłego roku stypendysta programu Polonez BIS), dr Diogo Belloni (Uniwersytet Techniczny im. Federico Santa María). Do grupy przynależy także dr Grzegorz Wiktorowicz (CAMK PAN).


Zainteresowania naukowe
 • dynamika gwiazdowa,
 • ewolucja gromad gwiazdowych,
 • oddziaływania dynamiczne układów podwójnych,
 • ewolucja gwiazd i układów podwójnych w polu i gromadach gwiazdowych,
 • powstawanie średniomasywnych czarnych dziur,
 • symulacje numeryczne ewolucji systemów gwiazdowych.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Giersz kieruje/kierował poniższymi projektami:
 • „Obiekty Zwarte w Gromadach Gwiazdowych jako Laboratorium Astrofizyki Wieloaspektowej i Wysokich Energii” (2022-2026). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2021/41/B/ST9/01191),
 • „Ewolucja Gromad Gwiazdowych z Wielokrotnymi Populacjami Gwiazd - Rozbudowa Kodu Numerycznego MOCCA oraz Porównanie Wyników Symulacji z Obserwacjami” (2017-2021). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2016/23/B/ST9/02732),
 • „Dynamical Modelling of real star clusters in supercomputers” (2014-2018). Informacje o finansowaniu: grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Honorowe stypendium naukowe im. A. von Humboldta (prof. Rainer Spurzem i dr hab. Mirosław Giersz),
 • „Ewolucja Rzeczywistych Gromad Gwiazdowych - Rozbudowa kodu Numerycznego MOCCA oraz jego Zastosowania do Analizy Globalnych i Lokalnych Parametrów Gromad, Analiza Populacji Obiektów „Szczególnych”, Porównanie Wyników Symulacji z Obserwacjami.” (2013-2016). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2012/07/B/ST9/04412),
 • „Symulacje Ewolucji Gromad Gwiazdowych - Rozbudowa Kodów Numerycznych i Porównanie z Obserwacjami” (2009-2012). Informacje o finansowaniu: grant projekt własny, MNiSzW (N N203 380036),
 • „Symulacje ewolucji gromad kulistych za pomocą kodów Monte Carlo i Hybrydowego – bezpośrednia integracja procesów fizycznych i porównanie z obserwacjami” (2004-2007). Informacje o finansowaniu: grant KBN (P03D 002 27),
 • „Symulacje ewolucji gromad kulistych za pomocą kodów Monte Carlo i Hybrydowego – porównanie z obserwacjami” (2000-2003). Informacje o finansowaniu: grant KBN (P03D 024 19).