small pl CAMK logo

Mirosław Giersz

Mirosław Giersz's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-5987-5077

Pokój: 115

Tel. : +48 223296115

E-mail: mig@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: